SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2016-2017 Zitting 2016-2017
________________
16 mars 2017 16 maart 2017
________________
Question écrite n° 6-1322 Schriftelijke vraag nr. 6-1322

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Prisons - Surpopulation - Chiffres - Mesures Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen 
________________
établissement pénitentiaire
détenu
strafgevangenis
gedetineerde
________ ________
16/3/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 )
19/4/2017 Antwoord
16/3/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 )
19/4/2017 Antwoord
________ ________
Question n° 6-1322 du 16 mars 2017 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1322 d.d. 16 maart 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Différents aspects de la Justice ont été transférés aux entités fédérées ; par conséquent, cette question concerne une matière transversale.

La surpopulation carcérale est une réalité dans notre pays, avec tous les inconvénients et dangers qui s'ensuivent. Dans le passé, des décisions, judicieuses ou non, ont été prises pour lutter contre cette surpopulation.

J'aimerais obtenir, pour chaque établissement pénitentiaire, une réponse aux questions suivantes :

1) Quelle est la capacité normale ?

2) Combien de détenus y ont-ils séjourné en moyenne au cours de ces cinq dernières années ?

3) Quelles mesures ont-elles été prises pour lutter contre la surpopulation ?

4) Quel a été l'effet de chacune de ces mesures ?

 

Verschillende aspecten van Justitie werden overgedragen naar de deelstaten en bijgevolg betreft deze vraag om een transversale aangelegenheid.

De overbevolking van de gevangenissen is een realiteit in ons land, met alle ongenoegen en gevaren van dien. In het verleden heeft men een aantal, al dan niet verstandige, beslissingen genomen om de overbevolking in onze gevangenissen tegen te gaan.

Kan u een overzicht geven, per gevangenis :

1) Wat is de normale capaciteit ?

2) Hoeveel gedetineerden verbleven er de jongste vijf jaar gemiddeld ?

3) Welke maatregelen zijn er genomen om de overbevolking tegen te gaan ?

4) Wat was het effect van elk van deze maatregelen ?

 
Réponse reçue le 19 avril 2017 : Antwoord ontvangen op 19 april 2017 :Inricht. / Établis.

Capaciteit / Capacité
M/H

V/F

BD/DL

Hosp.


+ annex(e)Antwerpen

365

48

26


Beveren

312
Brugge

478

114

10

24

Dendermonde

159


9


Gent

244

39

16


Hasselt

420

30Hoogstraten

156

29Ieper

55


12


Leuven-Centraal

300
Leuven-Hulp

149
Mechelen

84
Merksplas

430
Oudenaarde

121


11


Ruiselede

48


4


Tongeren

25
Turnhout

262


7


Wortel

301
Tot. Vlaanderen

3.909

260

95

24


Andenne

396
Arlon

111
Dinant

32
Huy

63


1


Ittre

440
Jamioulx

386
Lantin

618

61

15


Leuze

300

12Marche

300

12Marneffe

131
Mons

274

27

6


Namur

134


6


Nivelles

192
Paifve

205
Saint-Hubert

216
Tournai

179


4


Tot. Wallonie

3.977

112

32

0


Berkendael


64Vorst / Forest

180
Sint-Gillis / Saint-Gilles

579


8

26

Tot. Brussel / Bruxelles

759

64

8

26


Algemeen / National

8.645

436

135

50

Tot.

9.266

Inricht. / Établis.

Capaciteit / Capacité
M/H

V/F

BD/DL

Hosp.


+ annex(e)Antwerpen

365

48

26


Beveren

312
Brugge

478

114

10

24

Dendermonde

159


9


Gent

244

39

16


Hasselt

420

30Hoogstraten

156

29Ieper

55


12


Leuven-Centraal

300
Leuven-Hulp

149
Mechelen

84
Merksplas

430
Oudenaarde

121


11


Ruiselede

48


4


Tongeren

25
Turnhout

262


7


Wortel

301
Tot. Vlaanderen

3.909

260

95

24


Andenne

396
Arlon

111
Dinant

32
Huy

63


1


Ittre

440
Jamioulx

386
Lantin

618

61

15


Leuze

300

12Marche

300

12Marneffe

131
Mons

274

27

6


Namur

134


6


Nivelles

192
Paifve

205
Saint-Hubert

216
Tournai

179


4


Tot. Wallonie

3.977

112

32

0


Berkendael


64Vorst / Forest

180
Sint-Gillis / Saint-Gilles

579


8

26

Tot. Brussel / Bruxelles

759

64

8

26


Algemeen / National

8.645

436

135

50

Tot.

9.266