SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
3 avril 2008 3 april 2008
________________
Question écrite n° 4-585 Schriftelijke vraag nr. 4-585

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________________
Corps non identifiés - Personnes disparues - Chiffres Ongeïdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen 
________________
mort
parenté
dood
verwantschap
________ ________
3/4/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
3/4/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-192
Réintroduite comme : question écrite 4-2705
Réintroduction de : question écrite 4-192
Réintroduite comme : question écrite 4-2705
________ ________
Question n° 4-585 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-585 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les médias mentionnent régulièrement la découverte d’un corps non identifié, voire parfois de parties de corps.

Lors d’une canicule comme celle de 2003 ou d’un hiver particulièrement rigoureux, on doit aussi parfois inhumer sans identification ou possibilité d’adieu.

Il est pourtant extrêmement important pour une société que chaque défunt soit identifié et inhumé dignement.

L’identification est prioritaire, de sorte que la famille du défunt puisse être informée.

1. De combien de corps ou parties de corps non identifiés la police et le parquet ont-ils connaissance à l’heure actuelle ? J’aimerais avoir une ventilation par arrondissement judiciaire, âge supposé et sexe.

2. Combien de corps a-t-on pu identifier ces cinq dernières années ? J’aimerais une ventilation par arrondissement judiciaire.

3. Combien de personnes sont-elles portées disparues à l’heure actuelle ? J’aimerais avoir une ventilation par arrondissement judiciaire, âge et sexe.

4. Combien de dossiers de personnes disparues ont-ils été résolus ces cinq dernières années ? J’aimerais une ventilation par arrondissement judiciaire.

 

Regelmatig duiken er in de media meldingen op van de vondst van een ongeïdentificeerd lijk of soms ook van delen van lichamen.

Ook tijdens een hittegolf of tijdens een uiterst strenge winter moet men soms overgaan tot begraven zonder identificatie of afscheid.

Nochtans is het voor een maatschappij uiterst belangrijk dat iedere overledene geïdentificeerd wordt en op een menswaardige manier wordt begraven.

Identificatie is prioritair zodat de familie van de overledene op de hoogte zou kunnen gebracht worden.

1. Hoeveel niet geïdentificeerde lichamen of lichaamsdelen zijn er momenteel gekend bij politie en parket? Graag uitgesplitst per gerechtelijk arrondissement, vermoedelijke leeftijd en geslacht.

2. Hoeveel lichamen heeft men de laatste vijf jaar kunnen identificeren? Graag uitgesplitst per gerechtelijk arrondissement.

3. Hoeveel personen zijn er momenteel als vermist opgegeven? Graag uitgesplitst per gerechtelijk arrondissement, leeftijd en geslacht.

4. Hoeveel dossiers van vermiste personen zijn er de voorbije vijf jaar opgelost? Graag uitgesplitst per gerechtelijk arrondissement.