SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5630 Schriftelijke vraag nr. 4-5630

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Personnes disparues - Disparitions inquiétantes - Nombre - Résultats des enquêtes Vermiste personen - Onrustwekkende verdwijningen - Aantallen - Resultaten van de onderzoeken 
________________
mort
enquête judiciaire
statistique officielle
dood
gerechtelijk onderzoek
officiële statistiek
________ ________
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-3179 Réintroduction de : question écrite 4-3179
________ ________
Question n° 4-5630 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5630 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À propos du nombre de recherches de personnes disparues, je souhaiterais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien d'enquêtes ont-elles été ouvertes pour disparitions inquiétantes en 2008 (en séparant les adultes et les mineurs) ?

2. Combien de ces enquêtes ont-elles été closes entre-temps ?

3. Combien de ces enquêtes n'ont-elles pas été closes entre-temps (la personne en question étant donc toujours portée disparue) ?

 

In het kader van het aantal onderzoeken naar vermiste personen had ik graag een antwoord gekregen op onderstaande vragen :

1. Hoeveel onderzoeken zijn er in 2008 geopend naar onrustwekkende verdwijningen (opdeling tussen volwassenen en minderjarigen) ?

2. Hoeveel van deze onderzoeken werden ondertussen afgesloten ?

3. Hoeveel van deze onderzoeken werden ondertussen nog niet afgesloten (waarbij de persoon in kwestie bijgevolg nog steeds vermist blijft) ?