SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
19 novembre 2009 19 november 2009
________________
Question écrite n° 4-5075 Schriftelijke vraag nr. 4-5075

de Christine Defraigne (MR)

van Christine Defraigne (MR)

au ministre des Affaires étrangères

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________________
Pakistan - Sud-Waziristan - Offensive - Afghanistan - OTAN - Processus diplomatique - Envoi d’instructeurs belges - Élections - Accusations de corruption et soupçons de fraude - Gouvernement Karzaï - Ouverture à d’autres minorités - Position de l’UE Pakistan - Zuid-Waziristan - Offensief - Afghanistan - NAVO - Diplomatiek proces - Zending van Belgische instructeurs - Verkiezingen - Beschuldigingen van corruptie en verdenking van fraude -Regering Karzai -Opening andere minderheden -Standpunt van de EU 
________________
Pakistan
Afghanistan
terrorisme
intégrisme religieux
islam
OTAN
force à l'étranger
Pakistan
Afghanistan
terrorisme
religieus conservatisme
islam
NAVO
strijdkrachten in het buitenland
________ ________
19/11/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
19/11/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5423 Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5423
________ ________
Question n° 4-5075 du 19 novembre 2009 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-5075 d.d. 19 november 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Depuis la fin du régime des talibans en Afghanistan, en 2001, un climat de tension, de terreur et d’instabilité s’est installé. On ne compte plus les attentats perpétrés contre les militaires de la Force internationale d’assistance et de sécurité ou militaires afghans ainsi que contre des civils, faisant bon nombre de morts et plus encore de blessés.

Depuis quelques mois, une recrudescence d’attaques terroristes attribuées aux talibans ont été perpétrés au Pakistan. C’est dans ce climat d’insécurité totale, aussi bien en Afghanistan qu’au Pakistan, que le président pakistanais Asif Ali Zardari a décidé, le 16 octobre 2009, de lancer une offensive terrestre et aérienne au Sud-Waziristan. Celle-ci mobilise environs 28 000 soldats. Cette campagne militaire a pour but la stabilité et l’arrêt des terroristes.

Les élections présidentielles du 20 août 2009 en Afghanistan ont renforcé ce climat. Les talibans ont prévenu que « tout électeur blessé sera responsable de sa situation » et ont invité à « lancer des attaques contre les bases ennemies, empêcher les gens de participer à l’élection et à bloquer la circulation des véhicules gouvernementaux et civils sur toutes les routes à partir de la veille de l’élection ».

Quelle est la position de la Belgique face à cette offensive pakistanaise ?

Dans le cadre de l’Afghanistan, où en est le processus diplomatique au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ? La Belgique va envoyer de nouveaux soldats instructeurs chargés de la formation de l’armée afghane. Comment la formation va-t-elle se préparer ?

Suite à la réélection d’Hamid Karzaï à la présidence de l’Afghanistan, comment la Belgique analyse-t-elle le processus électoral suite aux accusations de corruption et aux soupçons de fraudes ? L’Union européenne (UE) va-t-elle imposer à Hamid Karzaï l’ouverture de son gouvernement à d’autres minorités ?

 

Sinds de val van het talibanregime in Afghanistan in 2001 heerst er een klimaat van spanning, terreur en instabiliteit. Er worden talloze aanslagen gepleegd tegen de soldaten van de International Security Assistance Force, de Afghaanse soldaten of de burgers. Daarbij vallen talrijke doden en nog meer gewonden.

Sinds enkele maanden worden in Pakistan weer meer terroristische aanslagen gepleegd, waarvoor de taliban verantwoordelijk wordt gesteld. In dat klimaat van totale onveiligheid, zowel in Afghanistan als in Pakistan, heeft de Pakistaanse president Asif Ali Zardar op 16 oktober 2009 beslist om in Zuid-Waziristan een grond- en luchtoffensief te starten. Daarvoor worden ongeveer 28.000 soldaten gemobiliseerd. Die militaire campagne moet stabiliteit brengen en de terroristen tegenhouden.

De presidentsverkiezingen van 20 augustus 2009 in Afghanistan hebben het klimaat van onveiligheid nog versterkt. De taliban heeft ervoor gewaarschuwd dat “elke kiezer die wordt gewond, daar zelf verantwoordelijk voor zal zijn” en heeft opgeroepen om “aanvallen uit te voeren tegen vijandelijke basissen, de mensen te verhinderen aan de verkiezingen deel te nemen en op de vooravond van de verkiezingen het verkeer van regerings- en burgervoertuigen op alle wegen te blokkeren”.

Welk standpunt neemt België in ten aanzien van dat Pakistaanse offensief?

In welk stadium bevindt zich het diplomatieke proces in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) voor wat Afghanistan betreft? België zal nieuwe soldaten-instructeurs sturen, belast met de opleiding van het Afghaanse leger. Hoe zal die opleiding worden voorbereid?

Hamid Karzai werd opnieuw tot president van Afghanistan verkozen. Hoe beoordeelt België het verkiezingsproces, gelet op de beschuldigingen van corruptie en de verdenking van fraude? Zal de Europese Unie president Hamid Karzai verplichten zijn regering open te stellen voor andere minderheden?