SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
2 octobre 2009 2 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4640 Schriftelijke vraag nr. 4-4640

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Police - Postes vacants - Engagements difficiles Politie - Vacatures - Moeilijke invulling 
________________
police
recrutement
pénurie de main-d'oeuvre
police locale
politie
aanwerving
tekort aan arbeidskrachten
gemeentepolitie
________ ________
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-6016 Réintroduite comme : question écrite 4-6016
________ ________
Question n° 4-4640 du 2 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4640 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le cadre d'un nouveau cycle de mobilité au sein de la police de la ville de Bruges, il apparaît que le nombre des postes vacants qui ne sont pas pourvus ou qui le sont difficilement est de plus en plus important. On s'attend à ce que cette tendance persiste.

La ministre pourrait-elle m'indiquer s'il s'agit d'un phénomène général ?

Connaît-elle le nombre des postes vacants qui ne sont actuellement pas pourvus au sein de la police ?

Cette pénurie touche-t-elle des fonctions et des formations spécifiques ou ce problème est-il de nature générale ?

Quelles en sont les raisons ?

Quelles sont les intentions de la ministre pour combattre ce problème à court et à long terme ?

 

In het kader van een nieuwe mobiliteitscyclus bij de politie van de stad Brugge blijkt dat het aantal vacatures dat niet of moeilijk ingevuld geraakt steeds groter in aantal wordt. Blijkbaar zijn de verwachtingen dat deze trend zich ook nog de komende tijd zal verder zetten.

Graag had ik van de geachte minister geweten of dit een algemeen verschijnsel is.

Heeft ze zicht op het aantal vacatures dat momenteel niet ingevuld geraakt bij de politie?

Gaat het hier over specifieke functies en specifieke opleidingen waar er een tekort is, of is dit probleem eerder van algemene aard?

Wat zijn de redenen hiervoor?

Wat is ze van plan om op korte en op lange termijn dit probleem te verhelpen?