SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
25 septembre 2009 25 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4584 Schriftelijke vraag nr. 4-4584

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Palais de justice - Auditeurs des audiences - Port d’un couvre-chef - Foulard Gerechtsgebouwen - Toehoorders van de zittingen - Dragen van een hoofddeksel - Hoofddoek 
________________
bâtiment public
islam
vêtement
religion
symbole religieux
openbaar gebouw
islam
kledingstuk
godsdienst
religieus symbool
________ ________
25/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
25/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5690 Réintroduite comme : question écrite 4-5690
________ ________
Question n° 4-4584 du 25 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4584 d.d. 25 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L’article 759 du Code judiciaire dispose que « Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence ».

Une polémique a récemment éclaté sur cet article parce que, sur cette base, un juge avait écarté un musulman de la salle d’audience.

1. Le ministre confirme-t-il que, conformément à cette disposition, l’accès aux salles d’audience peut être refusé aux femmes qui portent un foulard ?

2. Cela doit-il (obligatoirement) être fait par le juge ?

 

Artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "de toehoorders de zittingen bijwonen met ongedekte hoofden, eerbiedig en stilzwijgend".

Over dit artikel ontstond onlangs een polemiek omdat een rechter op basis hiervan een moslima had geweerd uit de rechtszaal.

1. Bevestigt de geachte minister dat overeenkomstig deze bepaling vrouwen met een hoofddoek de toegang mag geweigerd worden tot de rechtszalen?

2. Moet dit ook (verplicht) gebeuren door de rechter?