SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
18 aôut 2009 18 augustus 2009
________________
Question écrite n° 4-4147 Schriftelijke vraag nr. 4-4147

de Hugo Vandenberghe (CD&V)

van Hugo Vandenberghe (CD&V)

au ministre des Affaires étrangères

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________________
Belges à l’étranger - Homicide - Meurtre ayant le vol pour mobile - Nombres Belgen in het buitenland - Moord - Roofmoord - Aantallen 
________________
Belges à l'étranger
homicide
crime contre les personnes
vol
statistique officielle
Belgen in het buitenland
doodslag
misdaad tegen de personen
diefstal
officiële statistiek
________ ________
18/8/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
25/9/2009Antwoord
18/8/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
25/9/2009Antwoord
________ ________
Question n° 4-4147 du 18 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4147 d.d. 18 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À la mi-août 2009, un compatriote a été assassiné en République dominicaine. Il s’agissait probablement d’un meurtre ayant le vol pour mobile puisque les auteurs se sont enfuis avec le coffre.

J’aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien de compatriotes ont-ils été assassinés à l’étranger ces dix dernières années ? J’aimerais obtenir une ventilation par année.

2. Dans quels pays le plus grand nombre de Belges ont-ils été assassinés ?

3. Dans combien de cas s'agissait-il d'un meurtre ayant le vol pour mobile ?

 

Op de Dominicaanse republiek werd midden augustus 2009 een landgenoot vermoord. Vermoedelijk betrof het een roofmoord, daar de daders met de kluis aan de haal gingen.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel landgenoten werden de voorbije tien jaar vermoord in het buitenland? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen.

2. In welke landen werden de meeste Belgen vermoord?

3. In hoeveel gevallen betrof het een roofmoord?

 
Réponse reçue le 25 septembre 2009 : Antwoord ontvangen op 25 september 2009 :

1. Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères n'est pas informé systématiquement de chaque décès d'un Belge à l'étranger. En outre, le service ne tient pas de statistiques de la cause du décès. Il m'est dès lors impossible de fournir les chiffres demandés par l'honorable membre.

2. Pas d'application.

3. Pas d'application.

1. De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken wordt niet systematisch ingelicht van elk overlijden van een Belg in het buitenland. Bovendien houdt de dienst geen specifieke statistieken bij betreffende de doodsoorzaak. Ik kan het geachte lid dan ook geen cijfers terzake verschaffen.

2. Niet van toepassing.

3. Niet van toepassing.