SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
17 juillet 2009 17 juli 2009
________________
Question écrite n° 4-3848 Schriftelijke vraag nr. 4-3848

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________________
Titres-services - Arrondissement de Louvain - Nombre d'entreprises agréées - Nombre de chèques achetés Dienstencheques - Arrondissement Leuven - Aantal erkende ondernemingen - Aantallen aangekochte cheques 
________________
avantage accessoire
service d'emploi
statistique officielle
répartition géographique
bijkomend voordeel
dienst voor arbeidsbemiddeling
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
17/7/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009)
21/9/2009Antwoord
17/7/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009)
21/9/2009Antwoord
________ ________
Question n° 4-3848 du 17 juillet 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3848 d.d. 17 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En ce qui concerne les titres-services, les questions suivantes se posent pour l’ensemble des communes de l’arrondissement de Louvain :

1. De combien d’entreprises de titres-services agréées chaque commune ou ville dispose-t-elle ?

2. Où sont-elles établies ?

3. Combien de titres-services ont-ils été achetés et remboursés, par mois, de 2007 à juin 2009, dans cet arrondissement?

4. Combien d’emplois, en chiffres absolus, ont été créés dans le cadre du système des titres-services dans cet arrondissement ?

5) Certaines agences locales pour l'emploi dans ces communes n’ont-elles pas encore introduit de demande d’agrément comme entreprise de titres-services ?

6) Dans l’affirmative, lesquelles ?

 

Met betrekking tot de dienstencheques rijzen de volgende vragen voor alle gemeenten van het arrondissement Leuven:

1. Over hoeveel erkende dienstenchequesondernemingen beschikt elke gemeente en stad?

2. Waar zijn ze gevestigd?

3. Hoeveel dienstencheques werden in de periode van 2007 tot en met juni 2009 maandelijks aangekocht en ingewisseld in dit arrondissement?

4. Hoeveel banen in absolute getallen en voltijds equivalenten heeft dit in het arrondissement opgeleverd?

5. Zijn er plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen in deze gemeenten die nog geen aanvraag tot erkenning als erkende dienstenchequesonderneming hebben ingediend?

6. Zo ja, welke?

 
Réponse reçue le 21 septembre 2009 : Antwoord ontvangen op 21 september 2009 :

1. Nombre d’entreprises agréées de l’arrondissement de Louvain, par commune:

COMMUNE

NOMBRE D'ENTREPRISES AGRÉÉES

Aarschot

3

Begijnendijk

3

Bekkevoort

1

Bertem

1

Bierbeek

2

Boortmeerbeek

1

Boutersem

1

Diest

3

Geetbets

1

Glabbeek (Zuurbemde)

1

Haacht

1

Heverlee

3

Holsbeek

2

Keerbergen

1

Kessel-Lo (Leuven)

4

Kortenaken

1

Kortenberg

4

Landen

4

Leefdaal

1

Leuven

8

Linter

1

Lubbeek

1

Messelbroek

1

Oud-Heverlee

1

Rilaar

2

Rotselaar

4

Scherpenheuvel

1

Scherpenheuvel-Zichem

2

Tervuren

1

Tielt-Winge

1

Tienen

6

Tremelo

2

Wespelaar

1

Wommersom

1

Zichem

1

Zoutleeuw

4

2. Lieu d’établissement d’entreprises titres-services de l’arrondissement de Louvain:EntrepriseAdresseCode postalCommune

De Leuning

Bondgenotenlaan 131

3000

Leuven

Blum Francisc

Prosper Poulletlaan 5

3000

Leuven

Wassalons ‘t poederke

Vesaliusstraat 16

3000

Leuven

OCMW Leuven

Andreas Vesaliusstraat 47

3000

Leuven

WONEN EN WERKEN

Vaartkom 12

3000

Leuven

CLEAN & SMILE

Naamsesteenweg 301

3000

Leuven

NEW CLEAN SERVICES

Langendaallaan 1

3001

Heverlee

A.S. Dienstenchequescenter

Groenstraat 129

3001

Heverlee

Panev Krasimir

Nachtegalenstraat 24

3001

Heverlee

Nikolic Irena

Laurent-Benoit Dewezlaan 29

3010

Kessel-Lo

HOME AID

Tiensesteenweg 175

3010

Kessel-Lo

Berberovic Sanita

Platte Lostraat 308

3010

Kessel-Lo

Jinga Liviu

Diestsesteenweg 265

3010

Kessel-Lo

Balsam Justyna

Aarschotsesteenweg 617

3012

Leuven

Landelijk Dienstencoöperatief

Remylaan 4

3018

Leuven

OCMW Oud-Heverlee

Gemeentestraat 10

3050

Oud-Heverlee

PWA Midden-Brabant

Tulpenlaan 13

3061

Bertem

ARDELEX BOUW

Dorpstraat 374

3061

Leefdaal

OCMW Kortenberg

Dokter Victor De Walsplein 30

3070

Kortenberg

WASCOMAT

Leuvensesteenweg 258

3070

Kortenberg

Tackaert-Van De Velde

Leuvensesteenweg 258

3070

Kortenberg

SOCIAL

De Walsplein 30

3070

Kortenberg

OCMW Tervuren

Peperstraat 26

3080

Tervuren

Wasserij Zilverwit

Vijfde Liniestraat 16

3110

Rotselaar

SOSTRIJKHUIS

Beatrijslaan 101

3110

Rotselaar

Piciorlung Mona Elena

Torenstraat 41

3110

Rotselaar

MR TOPCLEAN

Torenstraat 41

3110

Rotselaar

PWA Tremelo

Werchterse baan 1

3120

Tremelo

OCMW Tremelo

Baalsebaan 289

3128

Tremelo

OCMW Begijnendijk

Kleinesteenweg 2

3130

Begijnendijk

PWA Begijnendijk

Kleinesteenweg 2

3130

Begijnendijk

ATOMIC Textielverzorging

Pastorijstraat 16

3130

Begijnendijk

OCMW Keerbergen

Gemeenteplein 10

3140

Keerbergen

OCMW Haacht

Wespelaarsesteenweg 41

3150

Haacht

HAPPI HOME

Nieuwstraat 84

3150

Wespelaar

EDILEEN

Leuvensesteenweg 310

3190

Boortmeerbeek

Wasserij De Parel

Liersesteenweg 43

3200

Aarschot

PWA Aarschot

Leuvensestraat 121

3200

Aarschot

LARIS

Leuvenseweg 110

3202

Aarschot

DOMESTIC ASSISTANCE

Schoonderbeukenweg 336

3202

Rillaar

MARIN

Leuvenseweg 110

3202

Rillaar

OCMW Lubbeek

Staatsbaan 126

3210

Lubbeek

OCMW Holsbeek

Dreef 1

3220

Holsbeek

Barbaros Ebru

Leuvensebaan 115

3220

Holsbeek

PWA Scherpenheuvel-Zichem

Basilieklaan 75

3270

Scherpenheuvel-Zichem

De Vlaspit – opleidingen en werkervaring

Basilieklaan 53

3270

Scherpenheuvel-Zichem

Was- en Nieuwkuisbedrijf St.-Jan

Weg Messelbroek 129

3271

Scherpenheuvel-Zichem

TAXANDRIA

Reyndersveldweg 1

3271

Zichem

SHARAN

Eikeveldstraat 37

3272

Messelbroek

Verhaert Louis

Botermarkt 20

3290

Diest

PWA Diest

Veemarkt 5

3290

Diest

OCMW Diest

Hasseltsestraat 30

3290

Diest

HESTIA

Liefdestraat 1

3300

Tienen

BLANKENDALE

Pastorijstraat 118

3300

Tienen

NIEUWKUIS SNEL-PRESS

Diestsesteenweg 309

3300

Tienen

IGO LEUVEN

Sint-Truidensesteenweg 26

3300

Tienen

BSC

Gilainstraat 73

3300

Tienen

OCMW Tienen

Veldbornstraat 114

3300

Tienen

JOBSPLUS

Papenstraat 18

3350

Linter

Dienstencentrum ArEmLo

Melkwezerstraat 33

3350

Wommersom

FINDOCK

Kwakkelbosstraat 24

3360

Bierbeek

Belsibe

Oudebaan 106

3360

Bierbeek

PWA Boutersem

Neervelpsestraat 11

3370

Boutersem

OCMW Glabbeek

Steenbergestraat 44

3380

Glabbeek-Zuurbemde

PWA Tielt-Winge

Kruisstraat 3

3390

Tielt-Winge

PWA Landen

Stationsstraat 29

3400

Landen

Schevenels Carla

Bondgenotenlaan 12

3400

Landen

Colompar Emil

Weggevoerdenlaan 8

3400

Landen

OCMW Landen

Oscar Huysecomlaan 2

3400

Landen

STORZO

Sint-Truidensesteenweg 37

3440

Zoutleeuw

Philemon en Baucis WZC

Zoutleeuwsesteenweg 11

3440

Zoutleeuw

CLEAN HOUSE

Orsmaalstraat 37

3440

Zoutleeuw

BLAUW HUIS

Sint-Truidensestraat 2

3440

Zoutleeuw

PWA Geetbets

Dorpsstraat 7

3450

Geetbets

PWA Bekkevoort

Eugeen Coolsstraat 17

3460

Bekkevoort

PWA Kortenaken

Dorpsplein 35

3470

Kortenaken

3. Nombre de titres achetés dans l’arrondissement de Louvain :Année/mois de l’achatTitres-services achetés

200701

183 407

200702

168 814

200703

189 653

200704

196 087

200705

196 934

200706

212 704

200707

183 905

200708

178 865

200709

199 364

200710

239 819

200711

218 409

200712

224 507

200801

237 521

200802

234 464

200803

233 518

200804

482 564

200805

155 839

200806

202 854

200807

206 965

200808

196 068

200809

261 010

200810

297 709

200811

261 169

200812

541 310

200901

167 037

200902

197 423

200903

278 253

200904

277 841

200905

278 249

200906

336 810

TOTAAL

7 239 072Les données sur les titres remboursés ne sont pas disponibles.

4. Lors du compte 2008 de l’ONEM, le nombre de travailleurs engagés dans une entreprise agréée avec un siège d’exploitation dans l’arrondissement de Louvain s’élevait à 3.593. Les données concernant les équivalents temps plein ne sont pas disponibles.

5 et 6. Les ALE suivantes de l’arrondissement de Louvain n’ont pas une section sui generis titres-services : Leuven, Herent, Oud-Heverlee, Rotselaar, Keerbergen, Haacht, Boortmeerbeek, Lubbeek, Holsbeek, Tienen, Linter, Bierbeek, Glabbeek et Zoutleeuw.

1. Aantal erkende dienstencheque-ondernemingen van het arrondissement Leuven, per gemeente:

GEMEENTE

AANTAL ERKENDE ONDERNEMINGEN

Aarschot

3

Begijnendijk

3

Bekkevoort

1

Bertem

1

Bierbeek

2

Boortmeerbeek

1

Boutersem

1

Diest

3

Geetbets

1

Glabbeek (Zuurbemde)

1

Haacht

1

Heverlee

3

Holsbeek

2

Keerbergen

1

Kessel-Lo (Leuven)

4

Kortenaken

1

Kortenberg

4

Landen

4

Leefdaal

1

Leuven

8

Linter

1

Lubbeek

1

Messelbroek

1

Oud-Heverlee

1

Rilaar

2

Rotselaar

4

Scherpenheuvel

1

Scherpenheuvel-Zichem

2

Tervuren

1

Tielt-Winge

1

Tienen

6

Tremelo

2

Wespelaar

1

Wommersom

1

Zichem

1

Zoutleeuw

4

2. Vestigingsplaats van de dienstencheque-ondernemingen uit het arrondissement Leuven:

Onderneming /


Adres /


Postcode /


Gemeente /


De Leuning

Bondgenotenlaan 131

3000

Leuven

Blum Francisc

Prosper Poulletlaan 5

3000

Leuven

Wassalons ‘t poederke

Vesaliusstraat 16

3000

Leuven

OCMW Leuven

Andreas Vesaliusstraat 47

3000

Leuven

WONEN EN WERKEN

Vaartkom 12

3000

Leuven

CLEAN & SMILE

Naamsesteenweg 301

3000

Leuven

NEW CLEAN SERVICES

Langendaallaan 1

3001

Heverlee

A.S. Dienstenchequescenter

Groenstraat 129

3001

Heverlee

Panev Krasimir

Nachtegalenstraat 24

3001

Heverlee

Nikolic Irena

Laurent-Benoit Dewezlaan 29

3010

Kessel-Lo

HOME AID

Tiensesteenweg 175

3010

Kessel-Lo

Berberovic Sanita

Platte Lostraat 308

3010

Kessel-Lo

Jinga Liviu

Diestsesteenweg 265

3010

Kessel-Lo

Balsam Justyna

Aarschotsesteenweg 617

3012

Leuven

Landelijk Dienstencoöperatief

Remylaan 4

3018

Leuven

OCMW Oud-Heverlee

Gemeentestraat 10

3050

Oud-Heverlee

PWA Midden-Brabant

Tulpenlaan 13

3061

Bertem

ARDELEX BOUW

Dorpstraat 374

3061

Leefdaal

OCMW Kortenberg

Dokter Victor De Walsplein 30

3070

Kortenberg

WASCOMAT

Leuvensesteenweg 258

3070

Kortenberg

Tackaert-Van De Velde

Leuvensesteenweg 258

3070

Kortenberg

SOCIAL

De Walsplein 30

3070

Kortenberg

OCMW Tervuren

Peperstraat 26

3080

Tervuren

Wasserij Zilverwit

Vijfde Liniestraat 16

3110

Rotselaar

SOSTRIJKHUIS

Beatrijslaan 101

3110

Rotselaar

Piciorlung Mona Elena

Torenstraat 41

3110

Rotselaar

MR TOPCLEAN

Torenstraat 41

3110

Rotselaar

PWA Tremelo

Werchterse baan 1

3120

Tremelo

OCMW Tremelo

Baalsebaan 289

3128

Tremelo

OCMW Begijnendijk

Kleinesteenweg 2

3130

Begijnendijk

PWA Begijnendijk

Kleinesteenweg 2

3130

Begijnendijk

ATOMIC Textielverzorging

Pastorijstraat 16

3130

Begijnendijk

OCMW Keerbergen

Gemeenteplein 10

3140

Keerbergen

OCMW Haacht

Wespelaarsesteenweg 41

3150

Haacht

HAPPI HOME

Nieuwstraat 84

3150

Wespelaar

EDILEEN

Leuvensesteenweg 310

3190

Boortmeerbeek

Wasserij De Parel

Liersesteenweg 43

3200

Aarschot

PWA Aarschot

Leuvensestraat 121

3200

Aarschot

LARIS

Leuvenseweg 110

3202

Aarschot

DOMESTIC ASSISTANCE

Schoonderbeukenweg 336

3202

Rillaar

MARIN

Leuvenseweg 110

3202

Rillaar

OCMW Lubbeek

Staatsbaan 126

3210

Lubbeek

OCMW Holsbeek

Dreef 1

3220

Holsbeek

Barbaros Ebru

Leuvensebaan 115

3220

Holsbeek

PWA Scherpenheuvel-Zichem

Basilieklaan 75

3270

Scherpenheuvel-Zichem

De Vlaspit – opleidingen en werkervaring

Basilieklaan 53

3270

Scherpenheuvel-Zichem

Was- en Nieuwkuisbedrijf St.-Jan

Weg Messelbroek 129

3271

Scherpenheuvel-Zichem

TAXANDRIA

Reyndersveldweg 1

3271

Zichem

SHARAN

Eikeveldstraat 37

3272

Messelbroek

Verhaert Louis

Botermarkt 20

3290

Diest

PWA Diest

Veemarkt 5

3290

Diest

OCMW Diest

Hasseltsestraat 30

3290

Diest

HESTIA

Liefdestraat 1

3300

Tienen

BLANKENDALE

Pastorijstraat 118

3300

Tienen

NIEUWKUIS SNEL-PRESS

Diestsesteenweg 309

3300

Tienen

IGO LEUVEN

Sint-Truidensesteenweg 26

3300

Tienen

BSC

Gilainstraat 73

3300

Tienen

OCMW Tienen

Veldbornstraat 114

3300

Tienen

JOBSPLUS

Papenstraat 18

3350

Linter

Dienstencentrum ArEmLo

Melkwezerstraat 33

3350

Wommersom

FINDOCK

Kwakkelbosstraat 24

3360

Bierbeek

Belsibe

Oudebaan 106

3360

Bierbeek

PWA Boutersem

Neervelpsestraat 11

3370

Boutersem

OCMW Glabbeek

Steenbergestraat 44

3380

Glabbeek-Zuurbemde

PWA Tielt-Winge

Kruisstraat 3

3390

Tielt-Winge

PWA Landen

Stationsstraat 29

3400

Landen

Schevenels Carla

Bondgenotenlaan 12

3400

Landen

Colompar Emil

Weggevoerdenlaan 8

3400

Landen

OCMW Landen

Oscar Huysecomlaan 2

3400

Landen

STORZO

Sint-Truidensesteenweg 37

3440

Zoutleeuw

Philemon en Baucis WZC

Zoutleeuwsesteenweg 11

3440

Zoutleeuw

CLEAN HOUSE

Orsmaalstraat 37

3440

Zoutleeuw

BLAUW HUIS

Sint-Truidensestraat 2

3440

Zoutleeuw

PWA Geetbets

Dorpsstraat 7

3450

Geetbets

PWA Bekkevoort

Eugeen Coolsstraat 17

3460

Bekkevoort

PWA Kortenaken

Dorpsplein 35

3470

Kortenaken

3. Aantal aangekochte cheques in het arrondissement Leuven:

Année/mois de l’achat

Titres-services achetés

200701

183 407

200702

168 814

200703

189 653

200704

196 087

200705

196 934

200706

212 704

200707

183 905

200708

178 865

200709

199 364

200710

239 819

200711

218 409

200712

224 507

200801

237 521

200802

234 464

200803

233 518

200804

482 564

200805

155 839

200806

202 854

200807

206 965

200808

196 068

200809

261 010

200810

297 709

200811

261 169

200812

541 310

200901

167 037

200902

197 423

200903

278 253

200904

277 841

200905

278 249

200906

336 810

TOTAAL

7 239 072De gegevens over de ingewisselde cheques zijn niet beschikbaar.

4. Bij de telling 2008 door de RVA, kwam men tot een totaal van 3.593 werknemers tewerkgesteld in een erkende onderneming met een exploitatiezetel in het arrondissement Leuven. De gegevens m.b.t. voltijds equivalenten zijn niet beschikbaar.

5 en 6. De volgende PWA’s van het arrondissement Leuven beschikken niet over een sui generis afdeling dienstencheques: Leuven, Herent, Oud-Heverlee, Rotselaar, Keerbergen, Haacht, Boortmeerbeek, Lubbeek, Holsbeek, Tienen, Linter, Bierbeek, Glabbeek en Zoutleeuw.