SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
9 juillet 2009 9 juli 2009
________________
Question écrite n° 4-3797 Schriftelijke vraag nr. 4-3797

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
________________
Allocations de chômage - Refus d’une offre de reclassement professionnel - Sanctions Werkloosheidsuitkeringen - Weigering van een outplacementaanbod - Sancties 
________________
assurance chômage
aide au reclassement
sanction administrative
statistique officielle
répartition géographique
werkloosheidsverzekering
steun voor herplaatsing
administratieve sanctie
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
9/7/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 )
21/9/2009 Antwoord
9/7/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 )
21/9/2009 Antwoord
________ ________
Question n° 4-3797 du 9 juillet 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3797 d.d. 9 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les employeurs qui mettent un terme à un contrat de travail sont obligés, sous certaines conditions, de proposer un reclassement professionnel au travailleur licencié. Les dispositions légales en la matière prévoient que, si le travailleur refuse l’offre de reclassement professionnel, il court le risque d’être sanctionné au niveau de ses allocations de chômage.

J’aimerais que la ministre me dise combien de travailleurs ont déjà été sanctionnés au niveau de leurs allocations de chômage pour avoir refusé l’offre de reclassement professionnel ? J’aimerais obtenir une ventilation des sanctions par province.

 

Werkgevers die een einde maken aan een arbeidsovereenkomst zijn onder bepaalde voorwaarden verplicht om de opgezegde werknemer outplacement aan te bieden. De wettelijke bepalingen ter zake voorzien dat indien het outplacement-aanbod niet wordt aanvaard door de werknemer, deze werknemer het risico loop om gesanctioneerd te worden met betrekking tot zijn werkloosheidsuitkering.

Graag had ik van de geachte minister willen vernemen hoeveel werknemers reeds werden gesanctioneerd in hun werkloosheidsuitkering omdat zij het outplacement-aanbod niet hebben aanvaard? Graag kreeg ik een opsplitsing van de sancties per provincie.

 
Réponse reçue le 21 septembre 2009 : Antwoord ontvangen op 21 september 2009 :

Veuillez trouver en annexe pour 2008 le nombre de sanctions par rapport à l’offre d’outplacement. Ces chiffres sont ventilés par province.

Bijlage / Annexe


2008


Aantal gevallen / Nombre de cas
Werkloosheidsbureau Bureau de chômage

Sancties zonder uitstel Sanctions sans sursis

Sancties met gedeeltelijk uitstel Sanctions avec un sursis partiel

Sancties met volledig uitstel Sanctions avec un sursis total

Verwittigingen Avertissements

Antwerpen

8

0

0

5

Mechelen

0

0

1

2

Turnhout

1

0

0

4

Boom

0

0

0

0

prov. Antwerpen

9

0

1

11

Leuven

3

1

0

0

Vilvoorde

11

4

0

5

prov. Vlaams-Brabant

14

5

0

5

Brugge

0

0

0

0

Ieper

0

0

0

2

Kortrijk

0

0

0

0

Oostende

0

0

1

2

Roeselare

0

0

0

1

prov. West-Vlaanderen

0

0

1

5

Aalst

2

2

1

9

Dendermonde

0

0

0

0

Gent

0

0

0

0

Oudenaarde

2

0

0

0

Sint-Niklaas

1

2

0

0

prov. Oost-Vlaanderen

5

4

1

9

Hasselt

3

0

0

1

Tongeren

1

0

0

1

prov. Limburg

4

0

0

2

Nivelles

1

1

0

3

prov.Brabant wallon

1

1

0

3

Charleroi

0

0

0

0

Mons

1

0

1

1

La Louvière

0

1

1

0

Mouscron

1

0

2

0

Tournai

0

0

1

3

prov. Hainaut

2

1

5

4

Huy

0

1

0

0

Liège

0

0

0

0

Verviers

0

0

0

0

prov. Liège

0

1

0

0

Arlon

0

0

0

2

prov. Luxemburg

0

0

0

2

Namur

0

0

0

1

prov. Namur

0

0

0

1

Brussel Hoofdstad Bruxelles Capitale

8

5

4

3

TOTAAL / TOTAL

43

17

12

45Gelieve in bijlage voor 2008 het aantal sancties in verband met het outplacementaanbod te willen vinden. Deze werden uitgesplitst per provincie.

Bijlage / Annexe


2008


Aantal gevallen / Nombre de cas
Werkloosheidsbureau Bureau de chômage

Sancties zonder uitstel Sanctions sans sursis

Sancties met gedeeltelijk uitstel Sanctions avec un sursis partiel

Sancties met volledig uitstel Sanctions avec un sursis total

Verwittigingen Avertissements

Antwerpen

8

0

0

5

Mechelen

0

0

1

2

Turnhout

1

0

0

4

Boom

0

0

0

0

prov. Antwerpen

9

0

1

11

Leuven

3

1

0

0

Vilvoorde

11

4

0

5

prov. Vlaams-Brabant

14

5

0

5

Brugge

0

0

0

0

Ieper

0

0

0

2

Kortrijk

0

0

0

0

Oostende

0

0

1

2

Roeselare

0

0

0

1

prov. West-Vlaanderen

0

0

1

5

Aalst

2

2

1

9

Dendermonde

0

0

0

0

Gent

0

0

0

0

Oudenaarde

2

0

0

0

Sint-Niklaas

1

2

0

0

prov. Oost-Vlaanderen

5

4

1

9

Hasselt

3

0

0

1

Tongeren

1

0

0

1

prov. Limburg

4

0

0

2

Nivelles

1

1

0

3

prov.Brabant wallon

1

1

0

3

Charleroi

0

0

0

0

Mons

1

0

1

1

La Louvière

0

1

1

0

Mouscron

1

0

2

0

Tournai

0

0

1

3

prov. Hainaut

2

1

5

4

Huy

0

1

0

0

Liège

0

0

0

0

Verviers

0

0

0

0

prov. Liège

0

1

0

0

Arlon

0

0

0

2

prov. Luxemburg

0

0

0

2

Namur

0

0

0

1

prov. Namur

0

0

0

1

Brussel Hoofdstad Bruxelles Capitale

8

5

4

3

TOTAAL / TOTAL

43

17

12

45