SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
29 avril 2009 29 april 2009
________________
Question écrite n° 4-3405 Schriftelijke vraag nr. 4-3405

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Exercices antiterrorisme - Black Dawn - Évolution Antiterrorisme oefeningen - Black Dawn - Evolutie - Nieuwe projecten 
________________
terrorisme
Organe de coordination pour l'analyse de la menace
terrorisme
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
________ ________
29/4/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
29/4/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5950 Réintroduite comme : question écrite 4-5950
________ ________
Question n° 4-3405 du 29 avril 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3405 d.d. 29 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Un exercice antiterrorisme a eu lieu le 3 mai 2004 à Bruxelles sous le nom « Black Dawn. »

Au total, vingt-cinq hauts fonctionnaires et experts antiterrorisme de quinze États membres européens, du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord (OTAN) et de différentes autres organisations internationales ont participé à cet exercice.

L'objectif de « Black Dawn » était de : « Tester les défis liés à la prévention et à l'utilisation d'armes de destruction massive par des terroristes. »

Cela fait maintenant cinq ans que cet exercice a eu lieu.

D'où ces questions :

1. Quelles initiatives ont-elles été prises entre-temps dans ce cadre par la Cellule antiterrorisme du SPP Intérieur ?

2. Un exercice réactualisé ou un nouvel exercice similaire est-il prévu dans un proche avenir ?

3. Tient-on toujours compte d'un éventuel attentat au moyen d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive à Bruxelles ?

 

Op 3 mei 2004 werd er te Brussel onder de naam “Black Dawn” een antiterrorisme oefening gehouden.

Aan deze oefening werd deelgenomen door in totaal vijfenvijftig topambtenaren en antiterrorisme-experten van vijftien Europese Lidstaten, de Europese Raad, de Europese Commissie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en verschillende andere internationale organisaties.

“Black Dawn” had tot doel: “ De uitdagingen uittesten die verband houden met het voorkomen en het gebruik van massavernietigingswapens door terroristen. ”

Dit alles is nu vijf jaar geleden.

Daarom deze vragen:

1.Welke initiatieven werden er ondertussen genomen in dit kader door de Antiterrorismecel van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken?

2.Wordt er in de nabije toekomst een update of nieuwe gelijkaardige oefening gepland?

3.Houdt men nog steeds rekening met een mogelijke aanslag door middel van nucleaire of andere massavernietigingswapens in Brussel?