SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
12 janvier 2009 12 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2680 Schriftelijke vraag nr. 4-2680

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de la Politique de Migration et d'Asile

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid
________________
Citoyens turcs - Demandes d'asile - Chiffres Turkse staatsburgers - Asielaanvragen - Aantallen 
________________
asile politique
ressortissant étranger
Turquie
statistique officielle
demandeur d'asile
politiek asiel
buitenlandse staatsburger
Turkije
officiële statistiek
asielzoeker
________ ________
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-1240
Réintroduite comme : question écrite 4-6103
Réintroduction de : question écrite 4-1240
Réintroduite comme : question écrite 4-6103
________ ________
Question n° 4-2680 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2680 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La ministre peut-elle me communiquer le nombre de citoyens turcs ayant introduit une demande d'asile en Belgique en 2007 et au cours du premier semestre de 2008 ?

Dans combien de cas l'asile politique a-t-il été effectivement accordé ?

 

Kan de geachte minister mij laten weten hoeveel Turkse staatsburgers in 2007 en in de eerste helft van 2008 in België een asielaanvraag hebben ingediend ?

In hoeveel gevallen werd effectief politiek asiel toegekend ?