SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
12 janvier 2009 12 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2500 Schriftelijke vraag nr. 4-2500

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Merksplas - Extension de la capacité - Conteneurs préfabriqués - État d’avancement Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken 
________________
établissement pénitentiaire
internement psychiatrique
détenu
strafgevangenis
opname in psychiatrische kliniek
gedetineerde
________ ________
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-665
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5579
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-665
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5579
________ ________
Question n° 4-2500 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2500 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le gouvernement a décidé d’étendre la capacité de Merksplas en y installant quelques conteneurs préfabriqués. Selon les dernières données, un entrepreneur devrait être connu pour décembre.

La date butoir fixée (réception avant le début des congés 2008 du secteur de la construction) est-elle encore retenue ?

Où en est la procédure de sélection d’un entrepreneur ?

 

De regering besliste om in Merksplas de capaciteit uit te breiden door enkele geprefabriceerde containers te plaatsen. Volgens de laatste gegevens zou tegen december een aannemer bekend moeten zijn.

Wordt de huidige deadline (oplevering voor bouwverlof 2008) nog gevolgd?

Hoever staat het met de selectieprocedure voor het vinden van een aannemer?