SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
15 septembre 2008 15 september 2008
________________
Question écrite n° 4-1596 Schriftelijke vraag nr. 4-1596

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
SNCB - Installation de caméras dans 51 gares NMBS - Plaatsen van camera's in 51 stations 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
gare ferroviaire
appareil d'enregistrement
vidéosurveillance
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
opnameapparaat
videobewaking
________ ________
15/9/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 16/10/2008 )
24/11/2008 Antwoord
15/9/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 16/10/2008 )
24/11/2008 Antwoord
________ ________
Question n° 4-1596 du 15 septembre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1596 d.d. 15 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Chacun sait que la SNCB a prévu d’installer au moins 1.500 caméras dans 51 gares d’ici 2010. L’objectif est bien sûr à la fois de prévenir la criminalité, le vandalisme et d’autres incidents et de pouvoir intervenir plus efficacement lorsque ces faits se produisent.

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

1. La ministre peut-elle me dire combien de caméras ont déjà été installées à ce jour ?

2. Ces caméras sont-elles toutes opérationnelles ?

3. Dans quelles gares des caméras doivent-elles encore être installées ?

 

Het is bekend dat de NMBS voorzien heeft om tegen 2010 minstens 1 500 camera’s te installeren in 51 stations. De bedoeling hierbij is vanzelfsprekend om zowel preventief criminaliteit en vandalisme en andere calamiteiten te vermijden, maar ook, indien deze feiten zich voordoen efficiënter te kunnen optreden.

Mijn vragen hierover:

1.Kan de geachte minister mij melden hoeveel camera’s er op dit moment reeds geïnstalleerd zijn?

2.Zijn die allemaal reeds operationeel?

3.In welke stations moeten er nog camera’s worden geïnstalleerd?

 
Réponse reçue le 24 novembre 2008 : Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

1. et 2. Actuellement, 1 286 caméras ont été installées dans 30 gares, lesquelles sont opérationnelles.

3. Des caméras doivent encore être installées dans les gares suivantes : Aalst, Aarschot, Ath, Bruxelles Aéroport National, Denderleeuw, Enghien, Etterbeek, Gembloux, Gent Dampoort, Geraardsbergen, Hasselt, Kortrijk, Landen, Libramont, Lier, Lokeren, Louvain-La- Neuve, Oudenaarde, Roeselare, Tienen et Tournai.

1.en 2. Momenteel zijn er 1 286 camera’s geïnstalleerd en operationeel in 30 stations.

3. In de volgende stations moeten er nog camera’s geïnstalleerd worden: Aalst, Aarschot, Ath, Brussel Nationale Luchthaven, Denderleeuw, Enghien, Etterbeek, Gembloux, Gent Dampoort, Geraardsbergen, Hasselt, Kortrijk, Landen, Libramont, Lier, Lokeren, Louvain-La- Neuve, Oudenaarde, Roeselare, Tienen en Tournai.