SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
5 septembre 2008 5 september 2008
________________
Question écrite n° 4-1555 Schriftelijke vraag nr. 4-1555

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
SNCB - Tarifs spéciaux - Grandes manifestations NMBS - Speciale tarieven - Massa-manifestaties 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
prix réduit
tarif ferroviaire
titre de transport
manifestation culturelle
manifestation sportive
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
gereduceerde prijs
spoorwegtarief
plaatsbewijs
culturele manifestatie
sportmanifestatie
________ ________
5/9/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
5/9/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-2425 Réintroduite comme : question écrite 4-2425
________ ________
Question n° 4-1555 du 5 septembre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1555 d.d. 5 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il arrive que la SNCB décide d’accorder des tarifs spéciaux aux voyageurs qui se rendent en train à certaines grandes manifestations.

À l’occasion de quelles manifestations des voyageurs ont-ils pu bénéficier de tels tarifs spéciaux durant l’année 2007 et le premier semestre de 2008 ?

 

Het komt voor dat de NMBS beslist om speciale tarieven toe te kennen aan reizigers die zich met de trein naar bepaalde massa-manifestaties begeven.

Kan de geachte minister laten weten ter gelegenheid van welke manifestaties reizigers in 2007 en in de eerste helft van 2008 konden genieten van dergelijke speciale tarieven?