BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2022-2023
________
26 april 2023
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1992

de Peter Van Rompuy (CD&V)

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Erkende ziekenfondsen - Kantoren en brievenbussen - Nabijheid - Cijfers - Evolutie - Afspraken over de fysieke nabijheid voor burgers
________
ziekteverzekering
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
26/4/2023Verzending vraag
7/9/2023Rappel
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1992 d.d. 26 april 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: het garanderen van nabijheid voor zowel inwoners van steden, als inwoners van het platteland is een gedeelde uitdaging voor de federale en de Vlaamse overheid, alsook de lokale besturen die onder toezicht van Vlaanderen vallen.

Recent sloot de federale regering een akkoord met de bankensector over de beschikbaarheid van bankautomaten. Ook met bpost zijn via de zevende beheersovereenkomst afspraken gemaakt over de spreiding van biljetverdelers, postpunten, enz. Naast banken verlenen ook ziekenfondsen een belangrijke maatschappelijke dienstverlening. De federale overheid staat (via het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Ė RIZIV) in voor de erkenning van de vijf erkende ziekenfondsen.

Daarom volgende vragen:

1) Heeft de geachte minister zicht op de evolutie van het aantal fysieke kantoren van de erkende ziekenfondsen de afgelopen twintig jaar, per jaar? Graag kreeg ik:

a) de cijfers per ziekenfonds;

b) de cijfers per provincie;

c) de cijfers voor de centrumsteden.

2) Heeft hij zicht op de evolutie van het aantal brievenbussen van de erkende ziekenfondsen de afgelopen twintig jaar, per jaar? Graag kreeg ik:

a) de cijfers per ziekenfonds;

b) de cijfers per provincie;

c) de cijfers voor de centrumsteden.

3) Hoe evalueert hij deze cijfers?

4) Zijn er met de erkende ziekenfondsen afspraken over de fysieke nabijheid van de erkende ziekenfondsen (kantoren en brievenbussen) voor burgers? Zo ja, hoe? Wat houden deze concreet in? Zo niet, ziet hij hier de meerwaarde van in? Waarom wel? Waarom niet?