BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2021-2022
________
14 juli 2022
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1703

de Fatima Ahallouch (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Mentale gezondheid - Situatie van de jongeren in BelgiŽ - Unicef-rapport - Aanbevelingen - Verslechtering van de mentale gezondheid - Cijfers inzake medicatie - Maatregelen - Overleg met de gemeenschappen
________
geneesmiddel
jongere
geestelijke gezondheid
gezondheidsbeleid
Unicef
________
14/7/2022Verzending vraag
18/10/2023Rappel
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1703 d.d. 14 juli 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het recentste rapport van het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef), State of the world's children, gewijd aan de mentale gezondheid, geeft de aanbevelingen van 150 kinderen tussen zes en zeventien jaar met mentale problemen weer. In het licht van die getuigenissen formuleert dat verslag aanbevelingen voor het beleid en wordt opgeroepen voor meer overleg in het beleid.

Volgens de recentste schattingen van Unicef zijn er in BelgiŽ meer dan 16,3% adolescenten tussen tien en negentien jaar met een gediagnosticeerde psychische stoornis. Dat hoge cijfer bedraagt meer dan het mondiale gemiddelde dat is vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en is verontrustend. De twee jaar van pandemie hebben het probleem nog scherper gesteld. Unicef BelgiŽ erkent dat er reeds belangrijke inspanningen geleverd zijn in BelgiŽ, maar meent dat er nog veel werk blijft.

Daarnaast hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen de mentale gezondheid in BelgiŽ tussen 2018 en 2020 in kaart gebracht. Het aantal afgeleverde antidepressiva daalde tussen 2018 en 2019, maar er was een significante stijging en 2020 voor de 19- tot 24-jarigen: + 10% in een jaar. De mortaliteitscijfers in relatie tot mentale gezondheidsstoornissen zijn verontrustend: er zijn in 2020 negen keer meer overlijdens bij jongeren tussen 19 en 24 jaar met een mentale gezondheidsstoornis. Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen moet veel meer geÔnvesteerd worden in de sector van de mentale gezondheidszorg, die te kampen heeft met een gebrek aan crisisopvang en met een probleem van de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de zorgverlening.

De deelstaten zijn bevoegd voor het preventiebeleid inzake volksgezondheid. Deze vraag behoort dus tot de bevoegdheid van de Senaat.

1) Wat is uw mening over de verschillende aanbevelingen van Unicef BelgiŽ? Wat zijn uw volgende prioriteiten op het vlak van mentale gezondheid?

2) De cijfers in verband met medicatie bevestigen de verslechtering van het mentale welzijn, vooral bij jongeren. Bevestigt u die cijfers?

3) Het Unicef-rapport geeft een kader als leidraad voor gecoŲrdineerde acties waarmee we de doelstellingen inzake mentale gezondheid kunnen halen. Zult u deze kwestie bespreken op de InterministeriŽle Conferentie (IMC)? Voert u gedachtewisselingen en neemt u beslissingen over deze kwestie in overleg met uw collega's van de deelstaten? Wat is de stand van zaken?