BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2020-2021
________
3 maart 2021
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1125

de GaŽtan Van Goidsenhoven (MR)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
COVID-19 - Vaccinatiecampagne - Apothekers - Mogelijke deelname - Organisatie - Voorwaarden - Opleiding van de apothekers
________
epidemie
vaccinatie
gezondheidsbeleid
apotheker
beroep in de gezondheidszorg
________
3/3/2021Verzending vraag
29/4/2021Rappel
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1125 d.d. 3 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Aangezien volksgezondheid zowel een bevoegdheid van het federale niveau als van de deelstaten is, is deze vraag transversaal en behoort ze dus tot de bevoegdheid van de Senaat.

De voorbije dagen is de coronavaccinatiecampagne in een stroomversnelling geraakt. BelgiŽ loopt echter nog achter in vergelijking met sommige Europese landen als Denemarken en Polen, waar respectievelijk 2 % en 1,55 % van de bevolking gevaccineerd is.

Om die achterstand te kunnen inhalen, zullen de apothekers onmiskenbaar een sleutelrol te vervullen hebben.

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) heeft onlangs aangekondigd dat de apothekers in ons land bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen en de vaccinatiecampagne te ondersteunen.

Die hulp zal zeer nuttig zijn, aangezien deze gezondheidswerkers, net als huisartsen en thuisverplegers, het dichtst bij de patiŽnt staan en dus makkelijk bereikbaar zijn voor de patiŽnt.

In dit verband is het ook belangrijk te vermelden dat in andere Europese landen, waaronder Frankrijk, de inenting tegen de seizoensgriep ook door apothekers mag worden toegediend.

Als apothekers mogen inenten zou dat makkelijker zijn voor personen die zich niet naar de 'klassieke' vaccinatiecentra kunnen begeven.

Vandaag is de bereidheid van apothekers om deel te nemen aan de COVID-19-vaccinatiecampagne zeer groot. Het is trouwens daarom dat men in Vlaanderen al met opleidingen is gestart, en dat zal binnenkort ook in WalloniŽ en in Brussel gebeuren, om die gezondheidswerkers zo snel mogelijk te kunnen inzetten.

Aangezien het noodzakelijk is zo snel mogelijk miljoenen personen te vaccineren, heb ik de volgende vragen:

1) Wat is uw standpunt over deze zaak?

2) Indien de apothekers in de komende weken daadwerkelijk worden ingeschakeld in de vaccinatiecampagne, hoe zal dat dan worden georganiseerd? Hebt u al een plan van aanpak op dat vlak? Aan welke voorwaarden zullen de apothekers moeten voldoen om te mogen inenten tegen COVID-19?

3) Beschikt u over informatie over het aantal apothekers die een praktische opleiding om te vaccineren hebben gevolgd?

4) Beschikt u, op het moment van het antwoord op deze vraag, en als wordt beslist apothekers toe te laten te vaccineren tegen COVID-19, over informatie betreffende het aantal personen dat zich heeft laten vaccineren in een apotheek?