BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2020-2021
________
3 maart 2021
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1113

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Rookverbod - Openbare lokalen - Controle
________
nicotineverslaving
volksgezondheid
gezondheidsbeleid
gezondheidsinspectie
openbaar gebouw
________
3/3/2021Verzending vraag
24/6/2021Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1113 d.d. 3 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden en daarin kadert ook het gebruik van tabak. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

Binnen uw federale overheidsdienst (FOD) is er een dienst die de naleving van het rookverbod in openbare lokalen moet contoleren.

1) Hoeveel personen zijn actief bezig met de controle op de toepassing van het rookverbod? Graag kreeg ik een opsplitsing per Gewest en voor 2019 en 2020 (op jaarbasis).

2) Hoeveel controles werden er verricht, opgesplitst per soort openbare instelling (scholen, ziekenhuizen, culturele instellingen, enz.), per Gewest en voor 2019 en 2020 (op jaarbasis)?

3) Wat zijn de resultaten van die controles? Graag kreeg ik de gegevens volgens zelfde opsplitsing.

4) Welke conclusies werden reeds uit de controles getrokken?

Antwoord ontvangen op 24 juni 2021 :

1) De Tabaks- en Alcoholcontroledienst van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid is zo georganiseerd dat elke controleur verantwoordelijk is voor een bepaald domein waarvoor de inspectiedienst bevoegd is (cosmetica, e-sigaretten, tabak en verkoop van tabak en alcohol aan minderjarigen). Naast het opvolgen van dit domein, moeten alle controleurs van de inspectiedienst controles uitvoeren op de naleving van het algemeen rookverbod. In onderstaande tabel wordt het aantal controleurs per Gewest weergegeven voor de jaren 2019 en 2020.

Gewest

2019

2020

Vlaanderen

17

15

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4

3

Wallonië

9

8

2) & 3) Onderstaande tabellen geven het aantal controles weer dat de Tabaks- en Alcoholcontroledienst heeft uitgevoerd op de naleving van het algemeen rookverbod in gesloten lokalen toegankelijk voor het publiek. De cijfers werden verder opgesplitst per Gewest en per jaar.

Vlaanderen – 2019

Controles

Niet conform

Inbreuken

Openbare transportmiddelen (De Lijn, TEC, STIB/MIVB, enz.) en stations

170

6

4 %

Jeugdhuizen en jeugdinfrastructuur

101

12

12 %

Kinderopvang en scholen

27

0

0 %

Overheidsgebouwen

51

0

0 %

Rusthuizen en ziekenhuizen

40

1

3 %

Sportinfrastructuur

186

14

8 %

Totaal

575

33

6 %


Vlaanderen – 2020

Controles

Niet conform

Inbreuken

Openbare transportmiddelen (De Lijn, TEC, STIB/MIVB, enz.) en stations

215

4

2 %

Jeugdhuizen en jeugdinfrastructuur

46

2

4 %

Kinderopvang en scholen

38

0

0 %

Overheidsgebouwen

9

0

0 %

Rusthuizen en ziekenhuizen

14

0

0%

Sportinfrastructuur

151

1

<1 %

Totaal

473

7

1 %


Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 2019

Controles

Niet conform

Inbreuken

Openbare transportmiddelen (De Lijn, TEC, STIB/MIVB, enz.) en stations

9

2

22 %

Jeugdhuizen en jeugdinfrastructuur

0

0

-

Kinderopvang en scholen

0

0

-

Overheidsgebouwen

0

0

-

Rusthuizen en ziekenhuizen

0

0

-

Sportinfrastructuur

1

0

0 %

Totaal

10

2

20 %

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 2020

Controles

Niet conform

Inbreuken

Openbare transportmiddelen (De Lijn, TEC, STIB/MIVB, enz.) en stations

29

1

3 %

Jeugdhuizen en jeugdinfrastructuur

0

0

-

Kinderopvang en scholen

2

0

0 %

Overheidsgebouwen

0

0

-

Rusthuizen en ziekenhuizen

0

0

-

Sportinfrastructuur

2

0

0 %

Totaal

33

1

3 %


Wallonië – 2019

Controles

Niet conform

Inbreuken

Openbare transportmiddelen (De Lijn, TEC, STIB/MIVB, enz.) en stations

100

3

3 %

Jeugdhuizen en jeugdinfrastructuur

3

0

0 %

Kinderopvang en scholen

0

0

-

Overheidsgebouwen

6

0

0 %

Rusthuizen en ziekenhuizen

2

0

0 %

Sportinfrastructuur

34

0

0 %

Totaal

145

3

2 %


Wallonië – 2020

Controles

Niet conform

Inbreuken

Openbare transportmiddelen (De Lijn, TEC, STIB/MIVB, enz.) en stations

262

9

3 %

Jeugdhuizen en jeugdinfrastructuur

1

0

0 %

Kinderopvang en scholen

0

0

-c

Overheidsgebouwen

1

0

0 %

Rusthuizen en ziekenhuizen

0

0

-

Sportinfrastructuur

17

0

0 %

Totaal

281

9

3 %

4) Door de twee lockdowns in 2020 is het moeilijk om conclusies te trekken. Wel kan uit deze cijfers worden afgeleid dat het rookverbod in het algemeen goed wordt nageleefd in openbare instellingen. De tabellen hierboven bevatten maar enkele «uitschieters». Zo valt het op dat in 2019 jeugdhuizen en jeugdinfrastructuur in Vlaanderen in 12 % van de gevallen niet in orde waren. In datzelfde jaar was in Vlaanderen ook 8 % van de gecontroleerde sportinfrastructuur niet in orde met de rookwetgeving. We zien deze trend niet in de andere Gewesten. Ook niet als deze wordt vergeleken met de controles in 2020.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er in 2019 een uitschieter (22 %) van het aantal inbreuken op het algemeen rookverbod op het openbaar vervoer en in stations. Gezien het lage aantal controles en gezien het feit dat deze trend zich niet heeft doorgezet in 2020, kunnen hier moeilijk conclusies uit worden getrokken.