BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
26 juni 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-687

de Christine Defraigne (MR)

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
________
Opvang van migranten - Steun aan eerstelijnsstaten - Overleg tussen de federale overheid en de Gewesten
________
sociale voorzieningen
politiek asiel
illegale migratie
migrant
Europese Unie
asielzoeker
________
26/6/2015Verzending vraag
27/4/2016Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-687 d.d. 26 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Als gevolg van de beslissing van de Europese Unie om een operatie op te zetten voor de strijd tegen mensensmokkelaars (EUNAVFOR Med), werd een nieuwe procedure ingesteld om te proberen de toevloed van migranten in te dijken.

Op de Europese Top van 25 en 26 juni 2015 werd beslist het probleem van de toestroom van migranten aan de Europese kusten aan te pakken.

Het probleem van de migranten die reeds aanwezig zijn in bepaalde lidstaten is nog altijd aanwezig, en daarover worden tal van debatten gevoerd.

Dit probleem wordt aangepakt op het federale niveau. Een mogelijke opvang van migranten zal echter ook invloed hebben op de Gewesten en de gemeenten.

Kan BelgiŽ steun verlenen aan de lidstaten die geconfronteerd worden met deze massale toestroom, teneinde het solidariteitsbeginsel in stand te houden? Wordt daarover nagedacht? Zijn studies uitgevoerd om op objectieve wijze de capaciteit van BelgiŽ en de Gewesten te bepalen om de opvang van migranten op ons grondgebied te verhogen? Werden de Gewesten betrokken bij die reflectie?