BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
3 november 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-66

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
________
Elektriciteitsvoorziening - Risico's op een black-out - Overgang naar de wintertijd - Verhoging van de invoer - Simultane importcapaciteit
________
energievoorziening
elektrische energie
energiedistributie
zomertijd
________
3/11/2014Verzending vraag
5/12/2014Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-66 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

BelgiŽ ondervindt steeds meer moeilijkheden om zijn elektriciteitsvoorziening te garanderen en het risico op een stroomuitval deze winter is reŽel.

Verschillende factoren liggen aan de basis van dit probleem: ouder wordende kerncentrales, geen aantrekkelijkheid van gascentrales (we kunnen nog een verlies van ďflexibeleĒ productie verwachten), het ontbreken van een planning in de keuze van alternatieven met het oog op een definitieve kernuitstap, enz.

Juist vůůr de winter verliest BelgiŽ ineens 25% van zijn productiecapaciteit.

Gelet op het dringende karakter en teneinde de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening van BelgiŽ te garanderen, werd gedacht aan verschillende sporen, waaronder de verhoging van de hoeveelheden ingevoerde elektriciteit, hoofdzakelijk uit Frankrijk. Onze buurlanden worden echter ook geconfronteerd met een hoger elektriciteitsverbruik.

Het zou dan volstaan niet over te gaan naar de wintertijd opdat de pieken in het verbruik in BelgiŽ een uur vroeger zouden vallen dan in onze buurlanden. Dat is echter geen oplossing op lange termijn, maar ze zou wel een eventuele stroomuitval deze winter kunnen voorkomen.

Is ondanks de talrijke andere nadelen van deze oplossing een verhoging van de invoer van elektriciteit in BelgiŽ mogelijk? Zou de interconnectiecapaciteit van het net voldoende zijn? De Belgische simultane importcapaciteit is immer beperkt tot 3500 MW in de winter. Wat zouden we moeten doen om die capaciteit te verhogen?

Antwoord ontvangen op 5 december 2014 :

De vraag van het geachte lid heeft mijn volle aandacht genoten.

1) In de hypothese dat wij het winteruur niet meer zouden invoeren, zou de verbruikspiek vroeger vallen dan in onze buurlanden waardoor de invoer uit Frankrijk en Nederland inderdaad zou kunnen toenemen. Die bijkomende invoercapaciteit is moeilijk te becijferen omdat zij sterk zal afhangen van de elektrische verwarming in Frankrijk. De eventuele winst zou hoe dan ook gering zijn en het effect ervan zou slechts ongeveer een uur duren en zou moeten worden afgewogen tegen het negatieve effect om geen uurverandering door te voeren.

2) De toename van de Belgische invoer van elektriciteit en de optimalisering van de transmissiecapaciteit is een positief element maar de markt moet wel in staat zijn de in te voeren energie buiten onze grenzen te vinden. In dat opzicht zouden verschillende lopende projecten een positieve impact hebben en de uitwisselingscapaciteiten met onze buurlanden vergroten via bijkomende koppelingen of via de verbetering van de bestaande koppelingen. Ik citeer met name :

– het project Alegro, een nieuwe koppeling DC die België met Duitsland verbindt ;

– het project Brabo dat bestaat uit een versterking van het hoogspanningsnet en van de bevoorradingszekerheid van de Antwerpse haven. Dat project gaat samen met het project voor de installatie van een tweede fasedraaiende transformator (phaseshifter) te Zandvliet. Dit zou moeten kunnen leiden tot een toename met ongeveer 900 MW van de fysieke netcapaciteit tussen België en Nederland ;

– het project Nemo betreffende een koppeling DC met het Verenigd Koninkrijk waardoor België toegang krijgt tot het Engelse windmolenpark dat in volle expansie is.

Verder wens ik eraan te herinneren dat Elia sinds vele jaren via een partnerschap met de ULg en de firma Ampacimon werkt aan een technologie om de transmissie van elektriciteit over de hoogspanningslijnen te doen toenemen. Om het hoofd te bieden aan het risico op schaarste dat voor deze winter is aangekondigd, heeft Elia het initiatief genomen om op de grenslijnen een toestel te installeren dat, naar gelang van de windintensiteit en -snelheid en andere specifieke omstandigheden, in geval van lage temperaturen, de fysieke stromen met 10 tot 15 % kan laten toenemen.