BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
18 april 2018
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1836

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie
________
sport
doping
________
18/4/2018Verzending vraag
4/10/2018Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1837
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1836 d.d. 18 april 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzochten in drie Nederlandse steden het rioolwater voor, tijdens en na drie grote bodybuildings- en atletiekevenementen. Tijdens de sportevenementen bleken in het afvalwater de concentraties van 2,4-dinitrofenol tien keer zo hoog.

2,4-dinitrofenol is een levensgevaarlijk afslankmiddel. Het staat ook wel bekend als DNP en wordt in het illegale circuit onder meer verkocht als Dinosan, Dnoc, Solfo Black, Nitrophen, Aldifen en Chemox.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft naar aanleiding van de waarschuwing van Interpol voor middelen met de verboden stof DNP de afgelopen dagen een screening uitgevoerd om te controleren of deze middelen op Nederlandse websites worden verkocht.

De Nederlandse douane trof verleden jaar 4 kilo DNP aan, wat genoeg is voor honderdduizend supplementen.

Het product is bijzonder gevaarlijk voor de gebruiker. In onze buurlanden is er een toename van de ziekenhuisopnames ingevolge het gebruik van DNP.

Volgens de NVWA kunnen mensen overlijden na de inname van 1 à 3 gram DNP per dosering. In lagere dosis kan het leiden tot staar, huiduitslag en aantasting van de hart- en bloedvaten. Soms duiken deze producten ook op in andere supplementen.

Zelf heb ik met een eenvoudige zoekopdracht via Google een advertentie gevonden voor de verkoop van deze rotzooi (zie : https://www.2dehands.be/sport-fitness/fitness-vechtsporten/bodybuilding/dnp-2-4-dinitrophenol-412761070.html). In de advertentie wordt aangegeven dat dit de beste vetverbrander is op de markt.

De strijd tegen hormonen en anabolica in de veeteelt, enerzijds, en het aanwenden van anabolica als humane doping en in de sport, anderzijds, is een transversale aangelegenheid. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de dopingcontrole in de sport. Het toezicht op de handel in deze producten is dan weer veeleer een federale aangelegenheid. Het jaarverslag van de Multidisciplinaire hormonencel is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar er meer intens moet worden ingezet tegen deze bijzonder schadelijke producten.

Graag had ik u hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) In hoeverre werd 2,4-dinitrofenol – die in het illegale circuit wordt verkocht onder namen als Dinosan, Dnoc, Solfo Black, Nitrophen, Adifen en Chemox – ook bij ons in het (amateurs)sportcircuit aangetroffen bij controles door de ordediensten of de Hormonencel ? Om hoeveel gram gaat het op jaarbasis ? Is er ook bij ons sprake van een toename van het gebruik van dit product in de amateursport ? Beschikt u over enige bijkomende indicaties ?

2) Heeft de douane ook in ons land reeds zendingen van 2,4-dinitrofenol (DNP) aangetroffen de laatste jaren ? Zo ja, om hoeveel gram of kilogram gaat het op jaarbasis ? Is er sprake van een toename ? Kunt u dit toelichten ?

3) In hoeverre werd er reeds een screening georganiseerd naar websites die zich op ons land richten om DNP te verkopen ? Hoe reageert u op de door mij gevonden advertentie die DNP te koop aanbiedt op een Belgische bekende tweedehandsverkoopsite ?

4) Wil u snel afspraken maken met de belangrijkste verkoopwebsites om deze producten en de advertenties ervoor te weren, gezien de risico's voor de volksgezondheid ?

5) Welke stappen hebt u ondernomen na de recente waarschuwing van Interpol betreffende DNP inzake de screening van websites ? Welke stappen hebt u concreet ondernomen ?

6) Waarom is het jaarverslag van de Multidisciplinaire hormonencel 2016 nog niet gepubliceerd ? Tegen wanneer kunnen we de publicatie verwachten ? Wat is de reden van de laattijdige publicatie ?

7) Hoe kunnen de verschillende overheden en politiediensten zich informeren over de nieuwe tendensen en de nieuwe gevaarlijke producten die in omloop zijn wat humane doping en doping in de veeteelt betreft, aangezien het jaarverslag nog steeds niet gepubliceerd is ? Kunt u dit uitvoerig toelichten ?

Antwoord ontvangen op 4 oktober 2018 :

1) Er werd door de politie bij de ontmanteling van een illegaal laboratorium in 2012 (840 capsules) en in 2013 (310 capsules) DNP in beslag genomen.

Er werd al gewaarschuwd voor de gevaren van DNP in het jaarverslag van 2014.

2) Deze vraag ressorteert onder de bevoegdheid van de minister van Financiën.

3) Er wordt gezocht naar websites die dergelijke (en hormonale) producten verkopen in het kader van internationale acties zoals Pangea.

Meldingen over het aanbod van DNP worden via proces-verbaal overgemaakt aan de bevoegde procureur des Konings.

4) De belangrijkste verkoopwebsites in België screenen zelf de inhoud van de advertenties. Indien de politie alsnog een inbreuk vaststelt, hebben deze sites steeds positief gereageerd op de vraag tot medewerking, zoals het verwijderen van de advertenties.

5) Zie het antwoord op vraag 3).

6) De optimalisatie zorgde voor een vermindering van het aantal personeelsleden binnen het team DJSOC / hormonen en een heroriëntatie van haar taken.

Dit team van de federale politie dat instond voor de realisatie van het jaarverslag legt haar focus op de problematiek van de humane doping zoals voorzien in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019.

7) Er is momenteel overleg tussen de verschillende partners van de multidisciplinaire hormonencel met het oog op het opmaken van het jaarverslag voor 2017.