BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
22 december 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1729

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Onderzoek Trimbos-instituut - Preventiecampagne en waarschuwing - Handhaving
________
verdovend middel
psychotropicum
drugverslaving
handel in verdovende middelen
________
22/12/2017Verzending vraag
20/4/2018Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1730
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1729 d.d. 22 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vragen nrs. 6-1357 en 6-1358 betreffende de drug 4-fluoramfetamine (4-FA). 4-Fluoramfetamine stond op de geneesmiddelenlijst, maar is daar inmiddels van verwijderd en is sinds mei van dit jaar verboden in Nederland. Drugsinformatiecentrum Jellinek meldde eerder dat het gebruik van 4-FA vorig jaar in Nederland minstens twee mensen fataal is geworden.

Recent onderzoek van het Trimbos-instituut toont aan dat de waarschuwingscampagne die werd opgezet door de Nederlandse regering en het verbod op de partydrug 4-fluoramfetamine (4-FA), ook wel bekend als 4-FMP en XTC-light, hun vruchten hebben afgeworpen.

Ik citeer : « Voor de meerderheid van de gebruikers van de partydrug 4-fluoramfetamine (4-FA) is zowel de risicoperceptie als het gebruik van dit middel veranderd na de waarschuwingen, negatieve berichtgevingen en het verbod per 25 mei 2017. »

Drugs zijn een transversale gemeenschapsaangelegenheid. Wat betreft Volksgezondheid zijn de gemeenschappen bevoegd inzake preventie. Het tegengaan van de handel in illegale producten is dan weer veeleer een federale aangelegenheid.

In dit kader had ik u graag volgende vragen voorgelegd :

1) Is er ook in ons land sprake van een toename van het gebruik van de drug 4-fluoramfetamine (4-FA) ? Hoeveel bedraagt het aantal in beslag genomen drugs? Hoeveel meldingen waren er vanwege drugspreventiecentra en / of verzorgingscentra ? Kunt u dit toelichten ?

2) Hoe reageert u op de duidelijke resultaten van de aanpak van de Nederlandse regering inzake 4-FA, waarbij enerzijds een verbod tot handel werd ingevoerd en anderzijds een duidelijke preventiecampagne werd opgezet met specifieke waarschuwingen ? Overweegt u een gelijkaardige benadering en kunt u dit uitvoerig toelichten ?

3) Het drugsinformatiecentrum Jellinek meldde dat er in 2016 in Nederland alvast twee doden vielen ten gevolge van het gebruik van de drug 4-FA. Beschikt u over cijfers betreffende overlijdens door 4-FA en / of opnames in de ziekenhuizen en dit voor wat betreft de laatste twee jaar op jaarbasis ?

4) Is de desbetreffende drug ook in ons land verboden ? Zo ja, sinds wanneer en heeft dit een impact gehad op de handel ? Zo neen, waarom niet ?

Antwoord ontvangen op 20 april 2018 :

Deze vraag behoort niet tot de bevoegdheid van de minister van Justitie maar tot deze van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan wie u deze vraag ook hebt gesteld. Er wordt derhalve naar dit antwoord verwezen.