BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
16 juli 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9565

de Sabine Vermeulen (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Onbemande vliegtuigjes - B-Hunters - Verdwijning - Drones - Opsporen van illegale lozingen in de Noordzee - Vervanging
________
nieuwe technologie
vervuiling van de zee
vliegtuig
Noordzee
in zee storten van afvalstoffen
maritiem toezicht
drone
________
16/7/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9565 d.d. 16 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uw collega minister van Defensie De Crem verklaarde in de commissie in de Kamer dat het Belgisch leger zijn twaalf onbemande vliegtuigjes van het type B-Hunter in 2017 uit dienst zal halen. Verder is er volgens De Crem nog geen opvolger voorzien voor de drones en is dit is volgens hem ook niet aan de orde.

Uit één van mijn vorige schriftelijke vragen blijkt dat de onbemande B-Huntervliegtuigen al jaren worden ingezet om schepen te kunnen betrapen die illegaal afval lozen in de Noordzee.

Hierover aan u de volgende vragen.

1) Wordt er naar een oplossing gezocht om de controle door de B-Hunters op illegale lozingen in de Noordzee tegen 2017 te vervangen door middel van een vlieg- en/of vaartuig van Defensie?

2) Of staan er andere initiatieven op til om deze drones te vervangen om controles boven de Noordzee uit te voeren?