BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
12 juli 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9550

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
de Syrische vluchtelingen in JordaniŽ
________
vluchteling
SyriŽ
JordaniŽ
burgeroorlog
________
12/7/2013Verzending vraag
15/10/2013Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3664
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9550 d.d. 12 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Van de circa 1.500.000 Syrische vluchtelingen die de burgeroorlog zijn ontvlucht bevonden er zich in maart 2013 naar schatting 420.000 in JordaniŽ. Daarmee is het land de grootste ontvanger van Syrische vluchtelingen voor Turkije en Libanon. Maar JordaniŽ staat onder interne druk omdat het opnemen van zoveel vluchtelingen handenvol geld kost en een enorme sociale en maatschappelijke druk meebrengt.

Naar schatting steken dagelijks 3000 tot 4000 vluchtelingen de grenzen naar JordaniŽ over. De twee vluchtelingenkampen in JordaniŽ tellen bijna 200.000 bewoners, waarmee ze de vierde stad van JordaniŽ zijn geworden. De kampen staan onder druk door voedseltekorten, slechte uitrusting en een groeiende criminaliteit. De andere 200.000 vluchtelingen bevinden zich in de Jordaanse steden waar ze huur- en voedselprijzen doen stijgen en de goedkoopste banen overnemen van de JordaniŽrs.

Op een reeks donorconferenties werd 1,6 miljard euro beloofd aan de vluchtelingen, maar tot op heden is slechts 75% daadwerkelijk overgemaakt. Maar niemand verwacht dat de vluchtelingenstroom binnenkort zal afzwakken. De Jordaanse regering luidt nu de alarmbel omdat het de constante toestroom van vluchtelingen niet meer aankan zonder bijkomende steun van de internationale gemeenschap.

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Welke Syrische grenzen zijn thans nog geopend voor vluchtelingen? Welke landen in de regio houden hun grenzen gesloten?

2) Deelt U de bezorgdheden van de Jordaanse regering over de impact van de 400.000 vluchtelingen op hun grondgebied? Hoe is de situatie in de andere buurlanden?

3) Hoeveel heeft BelgiŽ reeds bijgedragen aan deze vluchtelingencrisis?

4) Hoe wordt deze vluchtelingencrisis behandeld op Europees niveau? Heeft ze een hoge prioriteit? Welke rol speelt de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO)?

5) Hoe evalueert U de humanitaire impact van de Syrische vluchtelingencrisis op de buurlanden op JordaniŽ, wat zijn de eventuele risico's en hoe moet ze aangepakt worden?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2013 :

In principe zijn alle grenzen met de Syrische buurlanden nog open. Het is belangrijk om weten dat de meeste vluchtelingen echter niet de officiële grenzen gebruiken. De grens met Irak sluit wel op onregelmatige tijdstippen.

Op dit moment zijn er in Jordanië bijna 500 000 Syrische vluchtelingen die bescherming genieten van United Nations High Commissioner for refugees (UNHCR) of een afspraak hebben om geregistreerd te worden. Volgens de Jordaanse overheid zouden het er zelfs nog 50 000 meer zijn. Ik deel dan ook ten zeerste de bezorgdheid van de Jordaanse regering over de impact van de Syrische vluchtelingen in Jordanië en daarom heb ik ook al herhaaldelijk opgeroepen om een extra inspanning te doen. Een verdere escalatie van het vluchtelingenprobleem zou immers de toestand in de buurlanden, en dan vooral Jordanië en Libanon, kunnen destabiliseren. Om dit te illustreren, het Za’atri vluchtelingenkamp is met zijn 202 000 inwoners de vierder grootste stad van Jordanië geworden. Toen ik dat kamp in februari bezochte waren er “maar” 80 000 vluchtelingen. Het spreekt voor zich dat dit een zware last op het land legt. Onder meer de Jordaanse gezondheidszorg heeft stilaan zijn limiet bereikt wat de opvangcapaciteit betreft. Daarnaast zijn er ook nog vele vluchtelingen die niet in de kampen worden opgevangen en die daardoor vaak in een nog slechtere toestand verkeren. In bepaalde regio’s is er een tekort aan woonvoorzieningen en de huurprijzen stijgen als gevolg van de massale vluchtelingeninstroom. Ook zorgt de vluchtelingenpopulatie voor extra druk op de toegang tot water.

Het is evident dat de humanitaire situatie van de Syrische vluchtelingen een prioriteit is voor de Europese Dienst voor Extern Optreden. De situatie in Syrië wordt op elke Raad Buitenlandse Zaken besproken. De Europese Commissie heeft van zijn kant onlangs aangekondigd de humanitaire steun voor de Syrische crisis te verhogen met 400 miljoen euro, waardoor het totaal op meer dan 1,2 miljard euro komt, waardoor de Europese Unie de grootste donor is. Een deel van deze bijdragen gaat naar Jordanië.

In 2012 heeft België 2,5 miljoen euro vrijgemaakt, waaronder 500 000 voor de bouw van scholen in de vluchtelingenkampen in Turkije. Op de donorconferentie in Koeweit (januari 2013) heeft België aangekondigd dat er een extra 6,5 miljoen euro zal worden uitgetrokken om de humanitaire crisis in Syrië en de buurlanden aan te pakken: 1 miljoen voor WFP, 1 miljoen voor UNHCR (Za’atari-kamp Jordanië) en 4,5 miljoen voor Emergency Response Fund van OCHA. Deze beloftes zijn ondertussen allemaal ingelost. Voor bijkomende inspanningen verwijs ik u naar minister Labille.