BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
1 juli 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9446

de Zakia Khattabi (Ecolo)

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
________
Guinee - Migratie naar BelgiŽ - Ontradingscampagne
________
Guinee
illegale migratie
politiek asiel
bewustmaking van de burgers
asielzoeker
________
1/7/2013Verzending vraag
31/7/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9446 d.d. 1 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Om een einde te stellen aan illegale migratie heeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in samenwerking met de minister die de GuineeŽrs in het buitenland vertegenwoordigt en met de steun van de Belgische regering sedert juni 2010 een project op touw gezet dat gericht is op de preventie van illegale migratie vanuit Guinee naar BelgiŽ.

In het kader van die campagne werden verschillende audiovisuele spots gemaakt en de sketch 'Rires des jeunes' door een theatergroep van het Institut Supťrieur des Arts in Dubreka.

De campagne heeft tot doel kandidaat-immigranten duidelijk te maken dat het leven in ontwikkelde landen ook veel knelpunten en schaduwkanten vertoont, zoals blijkt uit het feit dat er sociale ongelijkheid, werkloosheid, daklozen, en toenemende economische problemen zijn.

Is de staatssecretaris op de hoogte van die campagne? Hoe steunt BelgiŽ die campagne? Wie nam daartoe het initiatief? Zijn er gelijkaardige campagnes in andere landen?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

Ik ben op de hoogte van het bestaan van deze preventiecampagne tegen de illegale immigratie. Er wordt trouwens voorzien dat ik me in het najaar naar Guinee zal begeven om deze campagne te ondersteunen. De campagne heeft tot doel duidelijk te maken hoe men op legale wijze kan immigreren. Verder worden de kandidaten voor illegale immigratie af geschrikt, door betrouwbare informatie te verstrekken over de risico’s die met illegale immigratie verbonden zijn.

De Dienst Vreemdelingenzaken, die het initiatief heeft genomen financiert deze campagne en biedt strategische en operationele steun. De campagne wordt gevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie.

Momenteel voert de Dienst Vreemdelingenzaken gelijkaardige preventiecampagnes in andere landen, met name in de Democratische Republiek Congo, Kameroen, Senegal, Rusland, Armenië, de Balkanlanden en België (via de Marokkaanse diaspora).