BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
24 mei 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9146

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
De vrijgave van de bankrekening van de Rwandese ambassade in Brussel
________
Rwanda
bankdeposito
ambassade
________
24/5/2013Verzending vraag
15/10/2013Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3408
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9146 d.d. 24 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 29 maart laatstleden werd door de FOD Buitenlandse Zaken een persbericht verspreid waarin vermeld werd dat de bankrekening van de ambassade van Rwanda in Brussel werd vrijgegeven. Eveneens werd de Rwandese regering ertoe opgeroepen de eenzijdige beslissing om de rekeningen van de Belgische ambassade te Kigali te blokkeren, te herzien.

Mijn vragen hierover zijn:

1) Wat is de oorzaak van de bevriezing van de Belgische rekening in Rwanda? Liggen hier politieke motieven achter?

2) Heeft U geprobeerd de zaak diplomatiek af te handelen voordat de Belgische staat justitie heeft ingeschakeld?

3) Hebben de Rwandese autoriteiten al aangegeven de Belgische rekening in Rwanda vrij te willen geven?

4) Is deze zaak gelieerd aan het persona non grata verklaren van een Belgische defensie-attaché enkele maanden geleden?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2013 :

Ik ben tevreden over de volledige vrijgave van de rekeningen van de Belgische ambassade in Kigali (Rwanda). Dat is een goede maatregel, die de relaties tussen België en Rwanda bevordert.

In april had ik mij al kunnen verheugen op het vrijgeven van de rekeningen van de Ambassade van Rwanda in Brussel dank zij een tussenkomst van het departement Buitenlandse Zaken ter ondersteuning van de Republiek van Rwanda voor het doen gelden van haar rechten.

Ik wil de relaties tussen beide landen verdiepen in een vreedzaam en constructief klimaat. Het bezoek van de minister van Ontwikkelingssamenwerking past ook in dat kader.