BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
23 april 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8856

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Fundamentalisme in de gevangenissen - Overzicht - Opleiding en taken cipiers
________
strafgevangenis
gevangenispersoneel
officiŽle statistiek
religieus conservatisme
terrorisme
gedetineerde
________
23/4/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
28/1/2014Antwoord
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4589
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8856 d.d. 23 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de strijd tegen het terrorisme werden de laatste jaren vele fundamentalisten veroordeeld tot gevangenisstraffen.

Meestal worden zij opgesloten in normale gevangenissen waar het mogelijk is dat zij hun fundamentalistisch discours voortzetten onder de medegevangenen en in staat zijn hen te overtuigen van hun ideologieŽn.

In het verleden werd reeds gepleit voor een apart gevangenisregime voor moslimfundamentalisten.

Kan de minister mij de volgende cijfergegevens geven:

1) Hoeveel personen die veroordeeld werden voor terrorisme of terrorismegerelateerde activiteiten bevinden zich in Belgische gevangenissen? Graag een opdeling volgens de volgende parameters:

a) Per jaar voor de afgelopen vijf jaar;

b) Per nationaliteit;

c) Per strafmaat.

2) Hoeveel cipiers beschikken over een opleiding of hebben de taak om de activiteiten van fundamentalisten in de gevangenissen in de gaten te houden?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2014 :

In onderstaande tabel bevinden zich de gegevens die sinds 2011 geregistreerd zijn, voor terrorisme of terrorisme gerelateerde feiten, met het jaar van begin van de detentie (die ook oorspronkelijk voor andere feiten kan zijn), en de strafcategorie (aantal jaar in de gevangenis). De strafcategorie en dus ook het statuut “veroordeelde” wordt toegekend op basis van de actuele toestand. Het is dus best mogelijk dat iemand op deze lijst in 2011 bijvoorbeeld nog niet definitief veroordeeld was. Gelet op het gebrek aan duidelijkheid in de vraag, kan uit deze tabel geen enkele conclusie worden getrokken.

Jaar van opsluiting

Nationaliteit

Categorie strafmaat (jaren)

2001

Tun

10-15

2004

Mar

5-7

2008

Belg

3-5

2008

Belg

7-10

2009

Mar

3-5

2009

Tun

7-10

2009

Mar

3-5

2010

Belg

5-7

2010

Belg

3-5

2011

Belg

5-7

2012

Belg

<3

2013

Belg

10-15


2) De beambten zijn niet speciaal ingedeeld noch opgeleid voor de bewaking van deze categorie van gedetineerden. De verdachte activiteiten worden gemeld aan de Veiligheid van de Staat. De opleidingscentra organiseren wel een opleidingsdag voor directie en PA’s (hoofd bewaking) over extremisme en dit om meer inzicht te krijgen in deze materie.