BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
23 april 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8855

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen om de straf in BelgiŽ uit te zitten
________
Belgen in het buitenland
gevangenisstraf
overbrenging van gedetineerden
officiŽle statistiek
________
23/4/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
28/1/2014Antwoord
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4588
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8855 d.d. 23 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgen die in het buitenland gedetineerd zijn kunnen hun straf in BelgiŽ uitzitten indien ze daarvoor een aanvraag indienen. Die wordt echter niet altijd goedgekeurd.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn:

1) Hoeveel aanvragen werden de afgelopen vijf jaren ingediend?

2) Hoeveel gedetineerden zijn naar een Belgische gevangenis kunnen verhuizen na goedkeuring van hun aanvraag?

3) Op hoeveel aanvragen is negatief of niet geantwoord?

4) Hoeveel Belgen verblijven op dit moment in buitenlandse gevangenissen?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2014 :

1) De afgelopen vijf jaar werden 388 verzoeken tot overbrenging naar België ingediend door Belgen die in het buitenland gedetineerd zijn, ofwel via de Staat van veroordeling, ofwel rechtstreeks gericht tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, meer bepaald de Centrale Autoriteit Internationale Samenwerking in Strafzaken.

2) Er werden 32 gedetineerden overgebracht naar een Belgische gevangenis in de afgelopen vijf jaar.

3) In 311 dossiers werd negatief geantwoord. De resterende 45 dossiers zijn nog lopende. Gemiddeld neemt een behandeling van een aanvraag tot overbrenging één jaar in beslag, maar soms ook langer, omdat de Staat van veroordeling, na de instemming van België, eveneens nog dient in te stemmen. Bepaalde landen nemen nooit een beslissing.

De reden van afwijzing tot overbrenging naar België kan zijn: strafvoordeel door overbrenging, geen opvang in België, voor opsluiting ook al lange tijd in het buitenland verblijven of indien de overbrenging niet zou bijdragen aan versterking familiale banden of voorbereiding reclassering.

4) Volgens de gegevens waarover de FOD Buitenlandse Zaken beschikt, bevinden zich momenteel ongeveer 456 Belgen in buitenlandse gevangenissen.