BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-834

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Brusselse gevangenissen - Cipiers - Absente´sme - Syndicale missies
________
strafgevangenis
gevangenispersoneel
officiŰle statistiek
ziekteverlof
vakbondsvertegenwoordiger
absente´sme
________
27/1/2011Verzending vraag
22/11/2011Herkwalificatie
30/11/2011Antwoord
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1502
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-834 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van mijn bezoek aan de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis, heeft de directie mijn aandacht gevestigd op het probleem van het grote absente´sme bij het gevangenispersoneel.

Theoretisch gezien zijn er genoeg cipiers om de gevangenen te bewaken. Door het hoge absente´sme wordt het echter almaar moeilijker om een goede dienstverlening te leveren.

Het streefdoel is dat men honderd zesentachtig dagen per jaar op de werkvloer is, terwijl honderd tweeŰnzeventig dagen de realiteit is.

Hierbij komt het hoge aantal syndicale missies van de syndicale afgevaardigden, die elk gemiddeld veertig dagen per jaar op syndicale missie gaan. Dat zorgt er onder meer voor dat de opvolgers van de syndicale gekozenen hun verlof niet kunnen opnemen.

Absente´sme werkt demoraliserend voor iedereen die ermee in contact komt. Vaak is het een resultaat van een weinig stimulerende werkomgeving. In sommige instellingen lijkt het ziekteverzuim samen te vallen met geweigerde verlofdagen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel dagen per jaar zijn cipiers in het totaal afwezig in elk van de drie Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal)? Graag kreeg een indeling voor de voorbije vijf jaar en voor de volgende indicatoren:

a) percentage ziekteverzuim en gemiddelde ziekteduur;

b) afwezigheid op de werkvloer ingevolge syndicale missies;

c) andere redenen van afwezigheid.

Graag kreeg ik ook de volgende analysevariabelen:

a) statutair/contractueel;

b) man/vrouw;

c) taalrol;

d) werkregime;

e) leeftijdsklasse.

2) Wat is het aandeel van het ziekteverzuim voor gevangenispersoneel vergeleken met het overige personeel van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie?

Antwoord ontvangen op 30 november 2011 :

Vraag 1

Hieronder vindt u de gegevens van het percentage absenteïsme en de gemiddelde ziekteduur van de penitentiaire inrichtingen te Vorst en Sint-Gillis. De gegevens van Berkendaal zitten vervat in deze van Vorst.

Het is pas sinds 2008 dat de applicatie Medex volledige cijfers kan geven over het absenteïsme. Een opdeling volgens de gevraagde analysevariabelen hebben wij niet per gevangenis, enkel globaal.

 

 

% absenteïsme

gemiddelde duur

2008

Vorst

8.45%

10.54

 

Sint-Gillis

8.64%

9.57

2009

Vorst

9.42%

9.87

 

Sint-Gillis

10.65%

9.92

2010

Vorst

11.43%

10.16

 

Sint-Gillis

12.90%

9.87

Medex berekent deze cijfers als volgt:

% absenteïsme = Aantal verzuimdagen x 100 gedeeld door het product van het aantal VTE’s en het aantal te presteren dagen voor een VTE (voltijds equivalent).

Aantal te presteren werkdagen voor een VTE = Een kalenderjaar telt 261 te presteren werkdagen voor een VTE: 365 – (52 zaterdagen & 52 zondagen). Feest-, brug- en vakantiedagen worden als te presteren beschouwd omdat ze betaald zijn door de werkgever.

Gemiddelde duur = Aantal verzuimdagen in de beschouwde periode gedeeld door het aantal ziektemeldingen in die periode

Wat de andere redenen van afwezigheid betreft, beschikken wij niet over de gevraagde statistieken. Het informatica-dienstroosterprogramma SP-Expert, dat de voorbije jaren geleidelijk aan in alle gevangenissen is in gebruik genomen, kan dergelijke gegevens wel produceren, maar is in Vorst en Sint-Gillis slechts heel recent geïntroduceerd.

Vraag 2

Hieronder vindt u de gegevens van het percentage absenteïsme voor de penitentiaire inrichtingen (EPI), het gewogen gemiddelde absenteïsme voor de andere DG’s (Anderen) en voor Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, en het aandeel van ziekteverzuim voor gevangenispersoneel (Invloed EPI) tegenover de rest van FOD Justitie.

Absenteïsme

2008

2009

2010

EPI

7,15%

7,91%

9,21%

Anderen

4,42%

4,44%

4,93%

FOD Justitie

5,59%

5,89%

6,72%

Invloed EPI

+20,9%

+24,6%

+ 26,7%

Er dient tevens verwezen te worden naar de antwoorden op de mondelinge vragen nr. 6859 van volksvertegenwoordiger Peter Logghe en nr. 7052 van volksvertegenwoordiger Sophie De Wit betreffende het syndicaal verlof in de gevangenissen