BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
28 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8329

de Sabine Vermeulen (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Europese Commissie - Programma "Noordzee-regio" - Transnationale samenwerking - Acties - Investeringen - Evaluatie
________
Noordzee
regionale samenwerking
Denemarken
Duitsland
Nederland
Zweden
Verenigd Koninkrijk
marien milieu
Europese territoriale samenwerking
________
28/2/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8329 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 3 oktober 2007 heeft de Europese Commissie een operationeel programma voor transnationale samenwerking tussen BelgiŽ, Denemarken, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden (met deelname van Noorwegen) goedgekeurd. Het programma "Noordzee-regio" past in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" en heeft een totale begroting van circa 274 miljoen euro.

Het programma heeft tot doel van de Noordzee-regio een betere plaats te maken om in te leven, te werken en te investeren. Het tracht een meetbaar verschil te maken door:

- het verhogen van het algemene innovatieniveau in de gehele regio;

- het verbeteren van de kwaliteit van het milieu; en

- het ontwikkelen van duurzame en concurrerende gemeenschappen.

De Noordzee-regio wil een strategische aanpak op lange termijn voor de transnationale samenwerking ontwikkelen. Zij wil een katalysator zijn voor samenwerkingsprojecten die steun kunnen verlenen aan investeringen die van transnationaal belang zijn. Een bijkomend doel is de aanmoediging van de kruisbestuiving tussen projecten die betrekking hebben op soortgelijke kwesties en zorgen voor de complementariteit met andere programma's van Europese, nationale of regionale aard.

Het programma heeft volgende prioriteiten:

- Versterken van onze innovatiecapaciteit

- bevorderen van het duurzaam beheer van ons milieu

- verbeteren van de toegankelijkheid in de Noordzee-regio

- bevorderen van duurzame en concurrerende gemeenschappen

- technische bijstand

Het programma loopt dit jaar ten einde, daarom aan u de volgende vragen.

1) Welke acties werden er sinds 2007 tot nu toe in BelgiŽ ondernomen per prioriteit? Welke van die acties kregen communautaire steun van het programma "Noordzee-regio"?

2) Graag een opsplitsing van de Nationale overheidsbijdragen per prioriteit en de EU-investering per prioriteit voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012?

3) Heeft dit programma invloed gehad op de uitwerking van het ontwerp van een marien ruimtelijk plan of op het beleid? Zo ja, wat was de bijdrage?