BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
25 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8304

de CÚcile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Infrabel - Lijn 162 - Werkzaamheden - Afschaffing van treinen - Ontregeling van het reizigersvervoer - Stiptheidsproblemen - Studie - Overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
________
25/2/2013Verzending vraag
22/4/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8304 d.d. 25 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik vernam dat, in het kader van de werkzaamheden om op lijn 162 de treinen tegen 160 kilometer per uur te laten rijden, Infrabel de bedoeling zou hebben binnenkort een groot aantal wissels te schrappen.

Bijgevolg zouden de treinen bij een verstoring van het treinverkeer niet meer op een derde spoor kunnen uitwijken Alleen de kruisingen die op een tiental kilometer van elkaar verwijderd zijn, zouden behouden blijven.

Zoals u weet, is het verkeer op deze lijn verre van regelmatig. De reizigers klagen vaak over vertragingen en allerlei storingen. Ze wachten met ongeduld op het einde van de werken om terug stipt te kunnen reizen. Zelfs in ideale omstandigheden kan zich altijd een defect of een vertraging voordoen. De infrastructuur moet zo uitgewerkt zijn dat de reizigers zo weinig mogelijk ongemakken ondervinden.

Als de informatie over de vereenvoudiging van de sporen juist is, dan vrees ik dat er met deze infrastructuur in de toekomst geen soepel beheer van de treinen meer mogelijk zal zijn.

Als men plannen wil maken voor de toekomst, moet men rekening houden met een verdubbeling van de frequenties. Dit blijkt trouwens uit de studie van Tritel, in opdracht van de Waalse regering. Door de spontane toename van het aantal reizigers zal de frequentie ooit moeten worden verhoogd.

Maakte dit project het voorwerp uit van een studie? Werd er voldoende overleg gepleegd met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)? Die garandeerde immers dat de infrastructuurwerken een regularisatie van het spoorverkeer op lijn 162 niet zouden belemmeren.

Antwoord ontvangen op 22 april 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep me de volgende elementen mee :

De bedoeling van de infrastructuurvereenvoudigingen die gepland zijn in het kader van het moderniseringsproject van as 3 (Brussel-Luxemburg), is om te beantwoorden aan één van de prioriteiten van Infrabel : de stiptheid.

Door een groot aantal spoortoestellen in de hoofdsporen af te schaffen, neemt de robuustheid van de infrastructuur namelijk aanzienlijk toe.

Deze vereenvoudigingen zijn mogelijk doordat op de lijn 162 Namen-Aarlen voornamelijk alleen nog reizigerstreinen rijden, terwijl er vroeger gemengd verkeer was van goederentreinen en reizigerstreinen.