BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
19 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8196

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Compensatie voor vertragingen - Uitbetaling - Elektronische portefeuille - Waardebonnen - Geld
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoersduur
reizigersvervoer
officiŽle statistiek
________
19/2/2013 Verzending vraag
7/6/2013 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8196 d.d. 19 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds enkele jaren kunnen reizigers een compensatie aanvragen voor eenmalige lange of meerdere korte vertragingen. Op de website van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) staat dat die vergoeding wordt uitbetaald via de "elektronische portefeuille" voor houders van treinkaarten en via waardebonnen voor occasionele treinreizigers.

De Europese verordening 1371/2007 stelt in artikel 17 punt 2 echter dat de schadevergoeding op verzoek van de reiziger wordt uitbetaald in geld. Reizigers die bij hun aanvraag uitdrukkelijk daarom verzoeken, worden inderdaad in geld uitbetaald, zoals enkele reizigers me wisten te vertellen.

Graag kreeg ik dan ook van de minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel reizigers maakten gebruik van de mogelijkheid om hun compensatie in geld uitbetaald te krijgen? Hoe staat dit in verhouding met het totale aantal uitbetaalde compensaties en welk bedrag werd in 2012 effectief uitgekeerd?

2) Waarom maakt de website van de NMBS geen melding van die mogelijkheid? Reizigers zouden er onterecht van kunnen uitgaan dat de uitbetaling enkel via de elektronische portefeuille of waardebonnen kan gebeuren.

Antwoord ontvangen op 7 juni 2013 :
  1. Het totaalbedrag van de compensaties in 2012 (waardebons, elektronische portefeuille, terugbetaling op rekening) bedroeg 1 312 775 euro, waarvan 5 264 euro werd uitbetaald via overschrijving. In 2011 bedroegen deze bedragen respectievelijk 1 026 751 euro en 6 168 euro.

  2. De compensaties voor treinvertragingen werden opgenomen in het beheerscontract tussen de Staat en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). De voorgestelde systemen voorzien zo in een vergoeding in de vorm van waardebonnen of via de elektronische portefeuille. De Europese verordening 1371/2007 maakt het voor lange vertragingen mogelijk om de compensatie in geld uit te betalen op vraag van de klant.