BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
8 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8063

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Economische inspectie - Overzicht 2012
________
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
handelsregelingen
openingstijd van een winkel
officiŽle statistiek
________
8/2/2013Verzending vraag
11/3/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8063 d.d. 8 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nachtwinkels zijn eveneens gehouden aan de wetten, normen en reglementeringen, onder meer aan de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, evenals aan de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

De Economische Inspectie of de Algemene Directie controle en bemiddeling staat in voor de controle van deze reglementering en heeft eveneens de bevoegdheid om processen-verbaal op te stellen bij vaststelling van inbreuken of overtredingen.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn dan ook de volgende :

1) Hoeveel nachtwinkels zijn er gekend of geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dit voor de jaren 2010, 2011 en 2012†?

2) Hoeveel controles werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd door de Economische Inspectie of de Algemene Directie controle en bemiddeling in 2012?

3) Hoeveel waarschuwingen enerzijds en processen-verbaal voor overtredingen anderzijds werden in Brussel opgesteld in deze periode ?

4) Wat zijn de voornaamste overtredingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opgesplitst volgens "niet-naleving van de openingsuren", "niet-respecteren van de wekelijkse rustdag" , "gebrekkige prijsaanduiding", enzovoort?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2013 :

Als antwoord op zijn vragen kan ik het geachte lid de volgende inlichtingen mede delen : 

1.               Het aantal nachtwinkels is niet bekend. Er bestaat geen aparte NACE-code voor registratie van nachtwinkels in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De gegevens zijn ook niet bekend bij de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de reden hiervan is dat niet elke gemeente een reglement voor nachtwinkels heeft, waardoor deze ook niet geregistreerd zijn. 

2, 3 en 4. In 2012 deed de economische inspectie 32 controles specifiek gericht op nachtwinkels in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Naar aanleiding van deze controles werden 11 processen-verbaal opgesteld waarvan 5 inzake openingsuren, 4 voor wekelijkse rustdag en 2 voor prijsaanduiding. Er werd ook 1 PV van Waarschuwing opgesteld voor prijsaanduiding.