BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
22 januari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7890

de Cécile Thibaut (Ecolo)

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
________
het Belgisch-Luxemburgs strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit
________
grensoverschrijdend vervoer
Luxemburg
________
22/1/2013Verzending vraag
21/2/2013Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2925
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7890 d.d. 22 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Mijnheer de staatssecretaris, enkele dagen geleden gaf u samen met uw Luxemburgse collega Claude Wiseler de aftrap voor de onderhandelingen voor het Belgisch-Luxemburgs strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit.  

We kunnen ons daar alleen maar over verheugen. Men beweert dat over grensoverschrijdende mobiliteit vaak wordt gepraat, maar dat er maar weinig vooruitgang is. Dit instrument heeft de relaties tussen Lotharingen en Luxemburg nochtans sterk vooruitgeholpen. Het strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit kan een stap vooruit betekenen in een gebied waar er geen grenzen zijn voor werk of aankopen, maar wel voor het vervoer.

Zoals u weet gaan dagelijks meer dan 32.000 Belgen naar Luxemburg om er te werken. Dat leidt uiteraard tot verkeersopstoppingen, want de werknemers verkiezen de wagen boven de ongemakken van het openbaar vervoer.

De aankondiging van een Belgisch-Luxemburgs strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit doet hoop rijzen.

1) Ik had graag vernomen welke beleidsdoelstellingen België in deze onderhandelingen vooropstelt. Bent u in het kader van de Frans-Luxemburgse samenwerking, bereid het aandeel van andere vervoersmiddelen dan de personenwagen te doen toenemen?

2) Welke contacten heeft uw administratie tot hiertoe gelegd voor de uitwerking van het Belgisch-Luxemburgs strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit?

3) Kunt een aanwijzing geven van de onderhandelingstermijn?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2013 :

Zoals vele verantwoordelijke instanties die bezorgd zijn om de verbetering van de Belgisch-Luxemburgse grensoverschrijdende mobiliteit, verheug ik mij over het protocol van overeenkomst dat recent tot stand kwam tussen Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg.

Op basis van informatie ingewonnen door de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer is de eerste concrete verwezenlijking vooropgesteld in het kader van dit protocol precies dit “Schéma Stratégique de Mobilité Transfrontalière” (SMOT).

Het is de bedoeling met dit strategisch schema voor Belgisch-Luxemburgse grensoverschrijdende mobiliteit, waarvan de verwezenlijking werd toevertrouwd aan een externe consultant, bij te dragen tot beleidscoördinatie tussen beide partijen, in een logica van complementariteit, attractiviteit en performantie. De studie zal rekening houden met de Waalse (SDER) en Luxemburgse planning ter zake en gericht zijn op een geleidelijke modal shift van de personenwagen naar alternatieve vervoermiddelen (openbaar vervoer, carpooling, zachte modi, ontradingsparkings, enz.).

Het federale beleidsniveau zal zijn expertise aanbieden om de problemen te identificeren en om oplossingen aan te reiken binnen de limieten van de eigen bevoegdheden. Ik denk hier in het bijzonder aan de spoordossiers: frequentie van de treinen, parkings die de intermodaliteit met het spoor bevorderen, versnelde modernisering van de as Brussel-Luxemburg, enz.