BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
14 januari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7707

de Sabine Vermeulen (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Sociale economie - Ondernemingen - Erkenning als "aannemer voor werken" - Toekenningen
________
sociale economie
officiŽle statistiek
geografische spreiding
ondernemer
overheidsopdracht voor werken
overheidsopdrachten
________
14/1/2013Verzending vraag
7/2/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7707 d.d. 14 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om een overheidsopdracht voor aannemingswerken van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moeten bedrijven erkend worden als aannemer. Daarvoor moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden betreffen vooral de technische bekwaamheid, de financiŽle draagkracht en de professionele integriteit.

Ondernemingen uit de sociale economie die actief zijn in het bouwbedrijf, het onderhoud van parken en tuinen, of de aanleg van groene ruimten kunnen ook erkend worden als aannemer van werken.

Hierover aan u de volgende vragen:

1) Hoeveel positieve adviezen voor ondernemingen uit de sociale economie werden afgeleverd door de Erkenningscommissie? Graag een opsplitsing per categorie van algemene aannemingen en per ondercategorie. Graag ook een opsplitsing per gewest en voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012.

2) Zijn er aanvragen voor ondernemingen uit de sociale economie die een negatief advies kregen? Hoeveel, waarom en uit welke categorie en ondercategorie? Graag cijfers per gewest en voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012.

3) a) Hoeveel aanvragen van ondernemingen uit de sociale economie voor erkenning "klasse 2" of hoger zijn er voor dezelfde periode binnengekomen? Graag cijfers per gewest.

b) Zijn er voor ondernemingen uit de sociale economie positieve adviezen afgeleverd voor erkenning Klasse 2 of hoger? Hoeveel en voor welke categorie en ondercategorie? Graag cijfers per gewest.

c) Indien niet: wat is de reden dat ondernemingen uit de sociale economie geen hogere erkenning dan "klasse 1" (kunnen) verkrijgen?

4) a) In hoeveel gevallen werd er voor dezelfde periode een herziening van het advies gevraagd door ondernemingen uit de sociale economie? In hoeveel gevallen werd bij een vraag tot herziening het advies gewijzigd van negatief naar positief? Graag cijfers per gewest.

b) Hadden eventuele herzieningen met een gewijzigd advies een opwaardering naar een hogere erkenningsklasse tot gevolg?

Antwoord ontvangen op 7 februari 2013 :

Op basis van de informatie en de cijfers meegedeeld door de Commissie voor erkenning der aannemers , gelieve het geachte lid hierbij mijn antwoorden te willen vinden.

Het aantal als aannemer erkende ondernemingen in de sociale economie bedraagt per 15 januari 2013 in totaal 65 waarvan, 36 in het Vlaamse Gewest, 19 in het Waalse Gewest en 10 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Als bijlage vindt zij een gedetailleerd overzicht per gewest en met een overzicht van de verkregen erkenningen in de verschillende categorieën en onder-categorieën.

De diensten van de Commissie voor erkenning der aannemers zijn eind 2010 overgestapt naar een volledig nieuw informaticasysteem. Dit heeft tot gevolg dat een aantal cijfers van voor deze datum niet onmiddellijk beschikbaar zijn.

Ik zal mij in mijn antwoorden dan ook moeten beperken tot de statistieken van 2011 en 2012.

1. Aantal positieve adviezen afgeleverd door de Commissie voor erkenning der aannemers voor ondernemingen in de sociale economie

 

2011

2012

Vlaams Gewest

14

4

Waals Gewest

7

6

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2

0

Totaal

23

10

2. Aantal negatieve adviezen afgeleverd door de Commissie voor erkenning der aannemers voor ondernemingen in de sociale economie

 

2011

2012

Vlaams Gewest

0

0

Waals Gewest

1

5

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

0

0

Totaal

1

5

Reden: 5 ondernemingen die voordien erkend waren, hebben naar aanleiding van de herziening van hun erkenning nagelaten de wettelijke vereiste documenten voor te leggen, een hiervan heeft een herziening van dit advies gevraagd die in 2013 wordt behandeld.

Een onderneming  heeft niet bewezen over voldoende financiële draagkracht te beschikken (negatief eigen vermogen).

Aantal aanvragen zonder gevolg geklasseerd door de Commissie voor erkenning der aannemers voor ondernemingen in de sociale economie

 

2011

2012

Vlaams Gewest

1

0

Waals Gewest

0

0

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

0

0

Totaal

1

0

Reden: de onderneming heeft het nagelaten de wettelijk vereiste documenten voor te leggen.

3. Aantal aanvragen van ondernemingen in de sociale economie voor erkenning in de klasse 2 of hoger

 

2011

2012

Vlaams Gewest

1

0

Waals Gewest

0

0

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1

1

Totaal

2

1

Reden: geen van deze drie onvolledige aanvragen kon voor advies aan de commissie voor erkenning der aannemers worden voorgelegd omdat deze ondernemingen nagelaten hebben de wettelijk vereiste documenten voor te leggen.

4. Aantal aanvragen voor herziening van advies van ondernemingen in de sociale economie

 

2011

2012

Vlaams Gewest

0

0

Waals Gewest

0

3

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

0

0

Totaal

0

3

Reden: twee van de herzieningen van advies hebben tot een positief advies geleid omdat deze ondernemingen hun oorspronkelijke onvolledige aanvragen hebben vervolledigd met de wettelijk vereiste documenten.

1 tot een bevestiging van het eerste negatief advies omdat de onderneming niet bewezen heeft over voldoende financiële draagkracht te beschikken (negatief eigen vermogen).