BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
9 januari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7682

de Sabine Vermeulen (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Fonds voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en het Continentaal Plat van BelgiŽ - Bijdragen - Concessieaanvragen - Controles van industriŽle activiteiten - Geldboetes - Uitkeringen
________
maritieme economie
begrotingsfonds
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
diepzee-exploitatie
ontginning van de zeeŽn
geldboete
ontginning van de hulpbronnen
rijkdom van de zee
minerale reserves
territoriale wateren
marien milieu
continentaal plat
minerale reserves uit de zeebodem
overheidsopdrachten
________
9/1/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7682 d.d. 9 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Inzake het fonds voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en het continentaal plat van BelgiŽ, ontving ik graag antwoord op volgende vragen:

1) Het Fonds wordt gespijsd door vergoedingen gestort door de belanghebbenden in verband met de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat.

a. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, 1 januari 2009, 1 januari 2010, 1 januari 2011 en 1 januari 2012?

b. Werden er uitgezonderd de vergoedingen voor ontgonnen materiaal ook andere bijdragen in het fonds gestort? Zo ja, welke en voor welke bedragen?

2) Concessieaanvragen worden uitgereikt op advies van de raadgevende commissie belast met de coŲrdinatie tussen de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en de exploitatie van het continentaal plat en van de territoriale zee.

a. Hoeveel concessies werden uitgereikt in 2008, 2009, 2010,2011 en 2012?

b. Hoeveel concessiehouders zijn er op dit moment actief? Graag opgedeeld per exploitatiezone.

3) In het kader van de zandwinning op zee is het steeds nodig geweest de industriŽle activiteiten te controleren. Elk ontginningsvaartuig dat in BelgiŽ activiteiten uitvoert moet een register hebben dat afgeleverd wordt door de dienst Continentaal Plat van de FOD Economie. Hierin wordt relevante informatie van elke winning genoteerd. Daarnaast kunnen ook onaangekondigde controles uitgevoerd worden, op zee of in de havens, door beambten.

a. Hoeveel onaangekondigde controles hebben er plaatsgevonden in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 op zee?

b. Hoeveel onaangekondigde controles hebben er plaatsgevonden in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 in de havens?

4) a. Wat is het totale bedrag van de ontvangen geldboetes bedoeld in artikel 10 van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van de niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat? Graag cijfers voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012.

b. Werden deze geldboetes in het fonds gestort?

5) Hoeveel en welke begunstigden kregen in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 een uitkering uit dit fonds en wat is het totaalbedrag aan uitkeringen?