BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
17 december 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7613

de Sabine Vermeulen (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Noordzee - Afval - Project "Fishing for litter" - "Waste Free Oceans" pilootproject - Stand van zaken - Resultaten
________
in zee storten van afvalstoffen
Noordzee
vervuiling van de zee
zeevisserij
bestrijding van de verontreiniging
________
17/12/2012Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7613 d.d. 17 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In maart 2007 startte het project "Fishing for litter" op de Noordzee, als samenwerking tussen de federale overheid, de dienst marien milieu van het directoraat-generaal leefmilieu, de stichting duurzame visserijontwikkeling en de vissers van Nieuwpoort, Zeebrugge en Oostende.

De vissers die deelnemen aan het project gooien afval dat zij in hun netten opvissen niet terug over boord maar brengen het aan wal in gelabelde bigbags voor verwerking.

Hieromtrent heb ik de volgende vragen:

1) Hoeveel Belgische rederijen hebben hoeveel schepen (zowel uit het kleine als grote vlootsegment) ingeschreven voor dit project? Graag opgave per jaar, startend vanaf datum proefproject in 2007 tot nu.

2) Hoeveel bigbags werden door de visserschepen afgeleverd en hoeveel ton afval vertegenwoordigen deze bigbags? Graag opgave per jaar, startend vanaf datum proefproject in 2007 tot nu.

3) Ontvangen de Belgische visserschepen een premie voor medewerking? Op welke basis wordt deze premie uitbetaald (per bigbag, per ton, ...)? Wie financiert deze premie en hoeveel werd reeds uitbetaald? Graag opgave per jaar, startend vanaf datum proefproject in 2007 tot nu.

4) In november 2011 startte het "Waste Free Oceans" pilootproject in BelgiŽ. De Belgische visserijsector en de kunststofindustrie lanceerden toen met de steun van de Europese Commissaris voor Maritieme Zaken & Visserij, een project voor het vissen van drijvend afval in zee. De kunststofindustrie wilde hiermee haar engagement tonen om samen met andere betrokkenen te werken aan oplossingen voor het voorkomen en verwijderen van zwerfvuil in zee. Wat is de stand van zaken en de verdere evolutie van dit project?