BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
7 december 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7488

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Somaliland en de onderhandelingen met SomaliŽ
________
SomaliŽ
________
7/12/2012Verzending vraag
17/1/2013Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2617
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7488 d.d. 7 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 20 en 21 juni vond in Londen de rondetafelconferentie over SomaliŽ plaats, en voor de eerste keer was ook het noordelijk Somaliland vertegenwoordigd. Er werd afgesproken de dialoog tussen beide partijen te ondersteunen en de onderlinge relaties te herwaarderen. Het is de eerste keer dat Somaliland de zogenaamde SomaliŽconferenties bijwoont.

De vertegenwoordigers van Somaliland hebben in Londen hun steun uitgesproken voor het nieuw aangestelde parlement in SomaliŽ, teneinde een legitieme overheid te installeren bij de zuidelijk buur die de jure nog altijd de officiŽle overheid is, maar de facto reeds sinds 1991 geen controle meer heeft over Somaliland.

Ondertussen heeft ook de nieuwe president van SomaliŽ reeds verklaard dat hij de voortzetting van de onderhandelingen met Somaliland als een prioriteit van zijn net gevormde regering zal beschouwen. Het is trouwens opvallend dat president Hassan Mohamoud van SomaliŽ voor het eerst verklaarde dat diplomatieke noch militaire druk gebruikt zal worden om Somaliland opnieuw onder te brengen in de Somalische Republiek.

Met het verdrijven van Al-Shabaab uit hun laatste bolwerk in Kismayo lijkt in SomaliŽ eindelijk het momentum aangebroken om een functionerende en legitieme staat uit te bouwen. Het land beschikt over een nieuwe voorlopige Grondwet, en de nieuwe parlementsleden hebben een parlementsvoorzitter aangesteld. Ten slotte heeft ook de president een eerste minister aangesteld die door het parlement aanvaard werd en net zijn tienkoppige regering heeft gevormd, waaronder twee vrouwen.

Het Verenigd Koninkrijk en de internationale partners zijn eveneens van mening dat de transitie in SomaliŽ op haar einde loopt. Tot zover lijkt alles op het goede spoor: Al-Shabaab is uit hun laatste bolwerk verjaagd, op 20 augustus werd voor het eerst een nieuwe Somalische regering door SomaliŽrs zelf ingesteld. Tegelijk is bekend geworden dat het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen de eerste directe gesprekken tussen Hargeisa en Mogadishu hebben georganiseerd sinds 1991 (Chevening Talks).

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Hoe evalueert u de huidige politieke situatie in Somaliland in het licht van de recente ontwikkelingen in SomaliŽ?

2) Welke rol kunnen de federale regering en de EEAS spelen in de resolutie van het conflict tussen SomaliŽ en Somaliland?

3) Zal de Europese Unie ijveren om de kwestie Somaliland opnieuw te agenderen binnen de Afrikaanse Unie?

4) Bestaat er een mogelijkheid om een soort van directe vertegenwoordiging van de Europese Unie bij Somaliland in te richten?

Antwoord ontvangen op 17 januari 2013 :

1. De regio Somaliland is de laatste jaren relatief vreedzaam gebleven in vergelijking met de andere regio’s van het land en dit interne evenwicht verdiend aanmoediging. België is van mening dat de ervaring van Somaliland model kan staan voor het ganse land, met inbegrip van de nieuwe Somalische regering te Mogadishu. 

2. Ik ben niet van oordeel dat het woord « conflict » werkelijk van toepassing is op de huidige betrekkingen tussen de regio Somaliland en Somalië. De internationale gemeenschap moedigt dan ook de dialoog aan tussen beide entiteiten. België heeft informele maar voortdurende betrekkingen met Somaliland. De Dienst Afrika van mijn Departement ontvangt regelmatig vertegenwoordigers van Somaliland, evenals vertegenwoordigers van de diasporagemeenschap uit deze Somalische regio. Bij mijn weten, handelen het federale Parlement, sommige deelstaatparlementen, evenals de Europese Dienst Extern Optreden van de Europese Unie op dezelfde wijze. De Vertegenwoordiging van de Europese Unie in Nairobi (Kenia) brengt bovendien bezoeken aan Hargeisa voor gesprekken met de lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld. Onze Ambassadeur in Nairobi neemt deel aan zo een bezoeken. Bij alle contacten wordt steeds het belang benadrukt van dialoog. 

3. De kwestie van een eventuele onafhankelijkheid van Somaliland behoort in eerste instantie de Afrikaanse Unie toe. Noch België, noch de Europese Unie zijn op dit ogenblik in dialoog met de Afrikaanse Unie over deze kwestie.  

4. De Europese Unie overweegt momenteel niet om een officiële vertegenwoordiging te openen in Somaliland.