BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
22 november 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7272

de Danny Pieters (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Diplomaten - Detachering - Loonkosten
________
personeel in diplomatieke dienst
mobiliteit van arbeidskrachten
gedetacheerd werknemer
________
22/11/2012Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7272 d.d. 22 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op de parlementaire vraag nr. 5-6858 vermeldt de vice-eersteminister dat er 50 diplomaten gedetacheerd zijn buiten de diensten van Buitenlandse Zaken.

Graag vernam ik van de minister per categorie van instelling van detachering (kabinet premier, andere ministers, enzovoort) wie de loonkosten (in de ruime zin, dus onder meer met inbegrip van de onkosten en de pensioenopbouw) voor deze diplomaten draagt.