BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
5 oktober 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7125

de Zakia Khattabi (Ecolo)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenis van Vorst - Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) - Bezoek van april 2012 - Verslag - Bekendmaking
________
strafgevangenis
foltering
Raad van Europa
wrede en onterende behandeling
________
5/10/2012Verzending vraag
26/7/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7125 d.d. 5 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

In april 2012 bezocht het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) gedurende een week de gevangenis van Vorst . Naar aanleiding van dat bezoek werd een rapport opgesteld dat aan de Belgische regering moest worden gezonden.

Hebt u dat rapport reeds ontvangen?

Zo ja:

- Waarom werd het nog niet bekendgemaakt? België heeft nochtans steeds de gewoonte gehad de rapporten van het CPT bekend te maken alvorens erop te antwoorden.

- Kunt u me inzage geven in dat rapport?

Antwoord ontvangen op 26 juli 2013 :

De Belgische Staat heeft het rapport met betrekking tot het bezoek aan de gevangenis van Vorst reeds ontvangen.  

Overeenkomstig artikel 11.1 van het Verdrag is het rapport in beginsel vertrouwelijk. Artikel 11.2 bepaalt dat het wel publiek wordt gemaakt door het Comité wanneer de betrokken Lidstaat daar uitdrukkelijk om verzoekt, hetgeen - zoals u aangeeft - in de regel ook gebeurt. Daarvoor wordt echter in beginsel gewacht totdat ook het antwoord op het rapport door de betrokken Lidstaat is geformuleerd, zodat de beide documenten samen kunnen worden gepubliceerd.  

Het antwoord werd ondertussen overgemaakt aan het Comité, waarbij ook werd verzocht om het rapport (samen met het antwoord erop) te publiceren. De publicatie gebeurt door het Comité zelf. Dit antwoord werd gepubliceerd op de website van het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) op 13 december 2012.