BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
10 augustus 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6859

de Danny Pieters (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Belgische eretekens aan niet democratische landen - Impact op relaties met gedemocratiseerde regimes in de betrokken landen
________
eervolle onderscheiding
dictatuur
militair bewind
democratisering
________
10/8/2012Verzending vraag
15/10/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6859 d.d. 10 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag stel ik hierover de volgende vragen :

1) Werden er de laatste vijfentwintig jaar Belgische eretekens, onderscheidingen of titels toegekend aan overheidspersonen van landen die op dat ogenblik geen democratische staatsvorm kenden? Inzonderheid was dit het geval voor overheidspersonen in LibiŽ, TunesiŽ, Egypte en Irak onder de vroeger bestaande regimes aldaar; was dit het geval voor overheidspersonen in SyriŽ, Noord-Korea of Oeganda? Was dit het geval voor communistische leiders in het vroegere Oostblok?

2) Over welke eretekens, onderscheidingen of titels ging het ?

3) Aan wie werden ze uitgereikt ?

4) Wat is uw inschatting van de negatieve impact die de toekenning ervan heeft op de huidige relaties van BelgiŽ met de gedemocratiseerde regimes in de betrokken landen ?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2012 :
  1. Er zullen ongetwijfeld wel onderscheidingen in de Belgische Nationale Orden zijn uitgereikt de laatste vijfentwintig jaar aan overheidspersonen van landen die op dat ogenblik geen democratische staatsvorm kenden. Een uitwisseling van geschenken en soms zelfs van onderscheidingen is immers een veel voorkomende geplogenheid in het kader van officiële en semiofficiële bezoeken, diplomatieke zendingen en handelsmissies en uitwisselingen op socio-economisch en cultureel vlak. Het is een traditionele manier om goodwill te creëren, de prille of goede relaties tussen beide landen op dat ogenblik te benadrukken of te optimaliseren en wankele relaties om te buigen in stabielere of betere betrekkingen. Onze voornaamste partners van de EU landen volgen in hun contacten met andere landen in mindere of meerdere mate dezelfde politiek, ongeacht het regime.

  2. Het gaat hooguit om een onderscheiding in één van onze Nationale Orden. De verlening van een dergelijke onderscheiding, wanneer die gepast wordt geacht, is steeds een blijk van erkenning en waardering van ons land voor de verdiensten die deze persoon (al dan niet een overheidspersoon) ten opzichte van ons land kan laten gelden.

  3. Vermits de Dienst Ridderorden van mijn departement enkel beschikt over een gegevensbank op naam, is het niet mogelijk hierop een antwoord te geven. Indien er een dossier per land zou bestaan, zou dat op de desbetreffende ambassade bijgehouden moeten zijn, maar ervaring leert dat dit doorgaans niet het geval is.

  4. De mogelijk negatieve impact is mijns inziens te verwaarlozen, gezien de context waarin deze onderscheidingen eventueel werden verleend en het feit dat de meeste landen een vergelijkbare politiek volgen. De verwachtingen ten aanzien van België van de nieuwe regimes die geboren zijn in de verschillende landen van de Arabische lente zijn de juiste weerspiegeling van het feit dat deze nieuwe regeringen vooral naar de toekomst van hun betrekkingen met ons kijken en niet naar het verleden.