BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
30 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6831

de Danny Pieters (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Zesde staatshervorming -Vertegenwoordiging van BelgiŽ op Europese raden - Impact
________
Raad van de Europese Unie
institutionele hervorming
federalisme
samenwerkingsovereenkomst
________
30/7/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6831 d.d. 30 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Welke impact zal de overdracht van nieuwe bevoegdheden naar de deelstaten overeenkomstig de geplande zesde staatshervorming, hebben op de vertegenwoordiging van BelgiŽ op Europese raden?

Kan de geachte minister dit specificeren naar overgedragen bevoegdheidsdomein.

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

De vertegenwoordiging van België in de raad van ministers van de Europese Unie wordt geregeld door een samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994.

Bijlage 1 bij dit Akkoord stelt de initiële verdeling vast van de vertegenwoordiging van België in de Raad van de Europese Unie. Deze verdeling is echter niet onwijzigbaar. Artikel 7, 1ste paragraaf van het samenwerkingsakkoord voorziet immers dat deze beslissing het voorwerp kan zijn van latere aanpassingen of herzieningen.

Het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 werd in dit opzicht inmiddels al twee maal gewijzigd om rekening te houden met eerdere staatshervormingen. Een eerste hervorming vond plaats in 2003 om de vertegenwoordiging van België in de raden Landbouw en Visserij te herzien. Een tweede herziening voltrok zich in 2004 om de raad Leefmilieu van categorie II (federale vertegenwoordiging met assessor van de gefedereerde entiteiten) over te hevelen naar categorie III (machtiging van de gefedereerde entiteiten met federale assessor).

Gelet op de volgende staatshervorming kan een nieuwe evaluatie van het samenwerkingsakkoord plaatsvinden.

De concrete impact die deze staatshervorming kan hebben op de vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie kan evenwel op dit moment niet bepaald worden.

Het komt immers aan de Interministeriële conferentie Buitenlands Beleid toe om ten gepaste tijde te beslissen of het Samenwerkingsakkoord van 1994 opnieuw dient gewijzigd te worden, en om in dat geval te verduidelijken welke aanpassingen dienen aangebracht te worden.