BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
3 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6653

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Luchthaven van Zaventem - Onderscheppen van illegalen - "Inadmissibles" - Stand van zaken - INAD-forum - Dienst Vreemdelingenzaken - Controlebezoeken
________
luchthaven
Dienst Vreemdelingenzaken
politiek asiel
illegale migratie
officiŽle statistiek
asielzoeker
________
3/7/2012Verzending vraag
9/1/2013Herkwalificatie
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2904
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6653 d.d. 3 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Brussels Airlines vervoert het grootste aantal passagiers naar ons land, en wordt dus ook het vaakst geconfronteerd met de zogenaamde inadmissibles (INADS).

Opdat de Dienst Vreemdelingenzaken, Brussels Airlines en de Federale Politie hun activiteiten op elkaar zouden afstemmen wordt hiervoor het INAD-forum georganiseerd. Op die driemaandelijkse bijeenkomsten "vertrekt men steeds vanuit een objectieve analyse, gevolgd door de voorstellen van initiatieven om tot een maximale slaagkans te komen met betrekking tot de terugdrijvingen die door Brussels Airlines uitgevoerd moeten worden in uitvoering van de Conventie van Chicago betreffende de internationale burgerlijke luchtvaart van 07/12/1944 en artikel 74/4 van de wet van 15/12/1980."

Op de luchthaven van Zaventem worden 85 % van de illegale immigranten onderschept die proberen het land binnen te komen (1175 in 2009). De luchthaven beschikt echter niet over een eigen afdeling van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Hoeveel INADS werden in 2011 en in de eerste maanden van 2012 onderschept op de luchthaven van Zaventem en de andere luchthavens, aan de zeegrenzen en landgrenzen?

2) Uit welke landen komen de meeste INADS? Welke evoluties zijn hier op te merken?

3) Wanneer vond het recentste INAD-forum plaats? Hoeveel maal kwam dat samen in 2011?

4) Hoeveel controlebezoeken aan de luchthaven van Zaventem heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in 2011 gedaan? Hoeveel aan de andere luchthavens? Door hoeveel ambtenaren van DVZ werd dit gedaan?