BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
15 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6505

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Luchtvaartmaatschappijen - Rolstoeltoeslagen en toeslagen wegens handicap - Weigering van reis - Ontoegankelijke luchthavens - Klachten
________
luchtvervoer
reizigersvervoer
gehandicapte
discriminatie op grond van een handicap
luchthaven
________
15/6/2012 Verzending vraag
1/8/2012 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6506
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6505 d.d. 15 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gehandicapten worden te vaak onterecht geweigerd als zij per vliegtuig willen reizen. Sinds vier jaar gelden Europese regels voor een makkelijker toegang, maar vliegvelden en vliegmaatschappijen leven die niet altijd goed na.

EU-commissaris Siim Kallas (Verkeer) lanceert een nieuwe richtlijn die de regels verduidelijkt.

Luchthavenpersoneel vraagt gehandicapten nogal eens om medische papieren of een begeleider, wat niet altijd nodig is. Uit eerder onderzoek in 2006 bleek dat een luchtvaartmaatschappij zelfs een toeslag aan rolstoelpassagiers aanrekende.

Ik had dan ook volgende bijkomende vragen voor de geachte ministers:

1) Hoe staat u tegenover het regelmatig weigeren van vervoer of het opleggen van bijkomende kosten voor de begeleiding van gehandicapten en/of het aanrekenen van extra toeslagen voor het transport van een rolstoel? Kan u zeer uitvoerig toelichten?

2) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) klachten ontvangen vanwege gehandicapten over weigeringen van luchtvaartmaatschappijen om hen te vervoeren, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011?

3) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het DGLV klachten ontvangen vanwege gehandicapten over het aanrekenen van kosten of andere tarifering naar aanleiding of tengevolge van hun handicap, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011? Kan u desgevallend de maatschappijen oplijsten waarover u deze klachten heeft ontvangen?

4) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het DGLV klachten ontvangen vanwege gehandicapten wegens het onterecht opleggen van een begeleider, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011? Kan u toelichten wanneer er wel een begeleider kan worden gevraagd?

5) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het DGLV klachten ontvangen vanwege gehandicapten wegens de ontoegankelijkheid of de gebrekkige toegankelijkheid van onze luchthavens, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011? Kan u aangeven over welke luchthavens u klachten heeft ontvangen alsook wat u eraan gaat doen?

6) Bent u het met me eens dat geen enkele passagier meer geweigerd mag worden voor boeking of inscheping om reden van een handicap of beperkte mobiliteit? Zo ja, kan u toelichten hoe u dit bewerkstelligt? Zo neen, kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 1 augustus 2012 :

Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van mijn collega, de staatssecretaris voor Personen met een handicap.