BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
11 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6434

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Vlaams Gewest - Nachtwinkels - Economische Inspectie - Algemene Directie controle en bemiddeling - Controles - Resultaten
________
openingstijd van een winkel
Vlaams Gewest
officiŽle statistiek
handelsregelingen
________
11/6/2012Verzending vraag
28/6/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6434 d.d. 11 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nachtwinkels zijn eveneens gehouden aan de wetten, normen en reglementeringen, onder meer van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, evenals aan de Wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de Wet van 6 april betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

De Economische Inspectie of de Algemene Directie controle en bemiddeling staat in voor de controle van deze reglementering en heeft eveneens de bevoegdheid om processen-verbaal op te stellen bij vaststelling van inbreuken of overtredingen.

Mijn vragen aan de minister zijn dan ook de volgende :

1) Hoeveel nachtwinkels zijn er gekend of geregistreerd in het Vlaams Gewest en dit voor de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 ?

2) Hoeveel controles werden in het Vlaams Gewest uitgevoerd door de Economische Inspectie of de Algemene Directie Controle en Bemiddeling in voormelde jaren, respectievelijk sinds 2007 tot 2011 ?

3) Hoeveel waarschuwingen enerzijds en processen-verbaal voor overtredingen anderzijds werden in het Vlaams Gewest opgesteld in deze periode ?

4) Wat zijn de voornaamste overtredingen in het Vlaams Gewest, opgesplitst volgens "niet-naleving van de openingsuren", "niet-respecteren van de wekelijkse rustdag", "gebrekkige prijsaanduiding", enzovoort?

Antwoord ontvangen op 28 juni 2012 :

Zie hier mijn antwoord op de vraag van het geachte lid:

  1. Als antwoord op de vraag dien ik het geachte lid erop te wijzen dat wekelijkse rustdag en openingsuren een federale materie is en het mij niet mogelijk is een regionale opsplitsing te maken aan de hand van de cijfers van de ADCB, maar enkel de cijfers te verstrekken voor het hele Belgische gebied. Hetzelfde geldt voor de cijfers te verstrekken in antwoord op de andere gestelde vragen.

    Aangaande nachtwinkels bestaat er geen specifieke code die zou toelaten ze te identificeren in de Kruispuntbank van de Ondernemingen.

  2. In 2007 werden er 98 controles uitgevoerd tegen 87 in 2008, 470 in 2009 (algemeen onderzoek), 43 in 2010 en 96 in 2011.

  3. In 2007 werden er twee waarschuwingen en 37 Pro Justitia’s opgesteld tegen drie waarschuwingen en 25 Pro Justitia’s in 2008, acht waarschuwingen en 50 Pro Justitia’s in 2009, twee waarschuwingen en 18 Pro Justitia’s in 2010, vijf waarschuwingen en 54 Pro Justitia’s in 2011.

  4. De cijfers in de jaarlijkse verslagen van de algemene directie Controle en Bemiddeling (ADCB) inzake nachtwinkels zijn gebaseerd op de voornaamste inbreuk (avondsluiting) zodat het niet mogelijk is een opsplitsing voor te stellen per samenhangende inbreuken.