BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
7 mei 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6216

de CÚcile Thibaut (Ecolo)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Organisaties voor respijtzorg - Ondersteunde initiatieven - Bedrag - Ontwikkeling - Middelen
________
chronische ziekte
ziekteverzekering
kanker
ziekenhuis
verwantschap
gezinslast
kind
sociale voorzieningen
________
7/5/2012Verzending vraag
9/10/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6216 d.d. 7 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een ernstig ziek kind vormt een zware beproeving voor het gezin waartoe het behoort. Naast de emotionele belasting leidt de noodzaak om voortdurend bij het kind aanwezig te zijn vaak tot uitgeputte ouders. Zo een situatie vraagt voortdurend energie, hetgeen de toekomst van het ouderpaar en de aandacht voor de andere kinderen kan ondergraven.

Om de gezinnen van ernstig zieke kinderen te ondersteunen is het nodig diensten te organiseren die het zieke kind een aantal uren of dagen kunnen opvangen, zodat het gezin fysiek en psychisch kan recupereren.

In BelgiŰ staat er op dit moment nog weinig respijtzorg ter beschikking van de gezinnen. Voor zover ik weet, worden slechts twee initiatieven door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)gefinancierd, namelijk Villa Indigo in Evere, geopend begin 2011, en Villa Rozerood in De Panne.

De ontwikkeling van een beleid dat op zolang mogelijk thuisblijven is gericht, verhoogt de nood aan structuren voor respijtzorg.

1) Welke initiatieven voor respijtzorg worden financieel ondersteund door de diensten waarvoor de minister bevoegd is? Wat is het bedrag en de aard van de toegekende financiering?

2) Is de minister van plan bijkomende initiatieven te ondersteunen of de oprichting van structuren voor respijtzorg zelfs aan te moedigen? Met welke middelen?

Antwoord ontvangen op 9 oktober 2012 :

In antwoord op uw vraag kan ik u de volgende informatie meedelen.

1) Het programma “voorrang aan de chronisch zieken” voorziet in de maatregel rond de respijtstructuren1. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) trekt een totaalbudget uit van 2,1 miljoen euro, in gelijke delen van 700 000 euro over de 3 Gewesten van het land verdeeld. Het dient om de personeel- en de werkingskosten gedeeltelijk te dekken. Voor de kosten die niet door de voornoemde financieringen worden gedekt, kunnen de structuren ook op andere overheid- of privéfinancieringen een beroep doen. In overleg met de gekozen projecten (1 tot 2 structuren per gewest) werden er modelovereenkomsten voor eenheden van 10 of 5 bedden uitgewerkt en op het Verzekeringscomité (VC) van 17 januari 2011 goedgekeurd. Op verzoek van de Vlaamse eenheden van 5 bedden stemde het VC op 12 september 2011 in met een versoepeling van de overgangsmaatregel betreffende de personeelsbezetting voor de modelovereenkomst voor eenheden van 5 bedden. Thans hebben 3 respijthuizen een revalidatieovereenkomst met het RIZIV gesloten :

Villa Indigo (RIZIV-overeenkomst in februari 2011 getekend)

Kolonel Bourgstraat 156A

1140 Brussel

Villa Rozerood (RIZIV-overeenkomst in juli 2011 getekend)

Fazantenlaan 28

8660 De Panne

Limmerik (Pulderbos) (RIZIV-overeenkomst in juli 2011 getekend)

Kievitslaan 59

2242 Zandhoven

2) Het RIZIV heeft de kandidatuur ontvangen van 2 ziekenhuizen uit het Waals Gewest (Ambroise Paré uit Bergen en het CHR uit Namen), met het oog op het sluiten van overeenkomsten voor 5 bedden. Omdat die twee projecten nog in opbouw/renovatie zijn, zijn de door deze ziekenhuizen geplande eenheden nog niet klaar om met hun activiteiten van start te gaan. Ik vestig er uw aandacht op dat, wanneer men zich op de bezettingsgraad baseert die de al geopende eenheden aan het RIZIV meedelen (weliswaar voor een beperkte periode van 12 maanden in het Brusselse Gewest en van 6 maanden in het Vlaamse Gewest), het er op lijkt dat het huidige aanbod aan de vraag voor dergelijke centra voldoet.

1 De respijtzorgeenheden richten zich tot kinderen en jongvolwassenen die aan kanker of een ongeneeslijke ziekte lijden en bij wie de levensverwachtingen beperkt zijn. De eenheden beogen een moment van respijt te bieden aan de ouders van deze kinderen en adolescenten, door de continuïteit van de zorg en de kwaliteit van de opvang te garanderen. Zij moeten over een multidisciplinair team beschikken dat aan de opgevangen doelgroep is aangepast en in staat is om 24 uur op 24, 7 dagen op 7, met de diversiteit van de mogelijke aandoeningen om te gaan. Onmisbare vakgebieden zijn: geneesheer-specialist, psycholoog, verpleegkundige, animator en logistiek en administratief personeel. Hier kan een kinesitherapeut, een ergotherapeut en een logopedist aan toegevoegd worden.