BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
7 mei 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6215

de Cťcile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenis van Aarlen - Werken - Terbeschikkingstelling van bijkomende menselijke middelen
________
strafgevangenis
gevangenispersoneel
________
7/5/2012Verzending vraag
23/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6215 d.d. 7 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De verschillende gebeurtenissen die de gevangeniswereld de voorbije weken door elkaar hebben geschud, hebben de malaise in onze gevangenissen in de schijnwerpers geplaatst. De overbevolking van de gevangenissen is vandaag een structureel probleem in BelgiŽ. Er zijn ongeveer 2000 plaatsen tekort, hetzij 20% van het totaal aantal plaatsen. Die situatie heeft niet enkel gevolgen voor de levensomstandigheden van de gedetineerden, maar heeft ook een ernstige weerslag op de werkomstandigheden en de veiligheid van het gevangenispersoneel.

Al jaren trekken verschillende instanties en de cipiers van de Belgische gevangenissen aan de alarmbel, maar dat heeft niet geleid tot consequente maatregelen, noch tot een allesomvattende beschouwing over het penitentiair- en strafbeleid.

In die moeilijke context verdienen sommige specifieke situaties bijzondere aandacht. In maart 2011 stelde ik de heer Reynders, toen minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, een vraag over de verbouwings- en aanpassingswerken in het inkomgebouw van de gevangenis van Aarlen. Voor die werken werd een eerste aanvraag ingediend in 1996 (vraag om uitleg nr.5-603, Handelingen 5-51COM van 23 maart 2011, p.14)

Die werken zijn vandaag aan de gang. Aangezien ze betrekking hebben op de structuur van het gebouw Ė de buitenmuur Ė lijkt een tijdelijke verhoging van het personeelsbestand noodzakelijk. De gebeurtenissen die zich onlangs in de verschillende gevangenisinstellingen in ons land hebben voorgedaan sterken me in mijn idee.

1) Is een uitbreiding van het personeelsbestand tijdens de werkzaamheden gepland om de veiligheid van de gevangenis van Aarlen te verzekeren, die alle categorieŽn van gedetineerden opneemt, ook de meest gevaarlijke?

2) Zo neen, is het niet nodig die beslissing te herzien, gelet op de verschillende gebeurtenissen die zich onlangs in de gevangenissen hebben voorgedaan?

3) Zo ja, kan voor een lokale aanwerving een afwijking worden overwogen zodat ze niet via Selor dient te gebeuren? Dat is in het verleden al gebeurd in andere omstandigheden.

Antwoord ontvangen op 23 juli 2012 :

1. tot 3. Het personeelsbestand in de gevangenis te Aarlen werd verhoogd voor de duur van de werken. Er werden zeven bijkomende penitentiaire bewakingsassistenten gerekruteerd. Het betrof een lokale aanwerving zonder tussenkomst van SELOR.