BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
20 april 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6096

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van Landsverdediging
________
Militair domein - Helchteren - Heidebrand - Uittesten munitie door bedrijven - Vergoeding - Kostprijs brand
________
krijgsmacht
militaire basis
proef
vuurwapen
brand
________
20/4/2012Verzending vraag
22/5/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6096 d.d. 20 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De heidebrand die op 17 april op het militair schietterrein in Helchteren woedde, werd veroorzaakt door een munitieoefening van wapenbedrijf Forges de Zeebrugge uit Herstal.

De brand ontstond omstreeks 14 uur toen FN Herstal raketjes testte op het schietterrein. In totaal waren er acht brandhaarden, waaronder drie zeer grote. Brandweerkorpsen uit Hasselt, Maasmechelen, Heusden, Helchteren, Lommel, Genk en Bree rukten uit met bosbrandmateriaal en kregen luchtbijstand van twee helikopters om alles te coördineren.

In de richting van Meeuwen-Gruitrode hadden de spuitgasten wat meer werk, omdat de vuurhaarden daar moeilijker bereikbaar waren door verschillende vengebieden.

Na drie uur hadden de verschillende brandweerkorpsen het vuur vrijwel onder controle. Precieze gegevens over de schade zijn er nog niet.

Er moesten geen omwonenden worden geëvacueerd, maar inwoners van Houthalen-Oost zouden wel hinder hebben ondervonden van de heidebrand. Het is naar verluidt niet de eerste maal dat dergelijke branden ontstaan op militaire domeinen door oefeningen met munitie van privébedrijven.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Kan de minister gedetailleerd aangeven, en dit voor de laatste drie jaar, hoeveel maal privébedrijven hun munitie uittesten op een militair domein? Kan hij deze cijfers opsplitsen per militair domein?

2) Kan hij aangeven hoeveel maal er de laatste drie jaar brand is ontstaan op militaire domeinen doordat privébedrijven er munitie testen? Hoeveel maal ontstond brand doordat het leger munitie testte?

3) Kan hij aangeven of en zo ja hoeveel de privébedrijven afdragen om gebruik te mogen maken van onze militaire domeinen en dit op jaarbasis voor de laatste drie jaar? Zijn er voordelen in natura?

4) Is hij het ermee eens dat een vergoeding moet worden betaald voor het gebruik van militaire domeinen door privéfirma's om er hun munitie of wapentuig te testen? Zo neen, waarom niet?

5) Hoeveel bedroeg de totale kostprijs van deze brand in Helchteren en dit zowel wat betreft de schade aan de natuur, de inzet van de vele brandweerkorpsen alsook de inzet van twee helikopters en kan de geachte minister aangeven of het privébedrijf in kwestie deze kosten draagt? Zo neen, waarom niet?

6) Is hij bereid de bestaande regeling te herzien?

Antwoord ontvangen op 22 mei 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

 1. De laatste drie jaar hebben privébedrijven toelatingen voor munitietesten gekregen op de volgende militaire domeinen:

 • te Helchteren: eenmaal in 2009, tweemaal in 2010 en vijfmaal in 2011;

 • te Lombardsijde: eenmaal in 2009 en eenmaal in 2010;

 • te Brasschaat: eenmaal in 2009;

 • te Zutendaal: driemaal in 2010 en eenmaal in 2011.

  Hierbij wordt opgemerkt dat een toelating voor deze testen kan lopen over meer dan één dag.

 1. Er is de laatste drie jaar eenmaal in 2009, driemaal in 2010 en driemaal in 2011 brand ontstaan ten gevolge van munitietesten door privébedrijven op militair domein, telkens te Helchteren. Er ontstond geen enkele keer brand ten gevolge van munitietesten door Defensie.

 2. De privébedrijven hebben de afgelopen drie jaar de volgende kosten betaald voor munitietesten : 12 858,79 euro in 2009, 21 947,48 euro in 2010 en 14 792,19 euro in 2011. Er zijn geen voordelen in natura.

 3. De privébedrijven dienen tevens een accijns te betalen voor het uitvoeren van testen, met name 1 000 euro per jaar in het kader van een langlopende concessie en 125 euro per dag in het kader van een kortlopende concessie.

 4. De schade aan de natuur veroorzaakt door de recente brand in Helchteren kan niet worden becijferd. Deze schade was evenwel beperkt. Er was geen sprake van een brand in de diepte. De wortels van de heide zijn intact gebleven. De flora en de fauna zullen zich herstellen. De kosten van de interventie van de hulpdiensten worden rechtstreeks aangerekend aan de firma.

 5. Wegens de specificiteit van schietproeven mogen privébedrijven tests uitvoeren op militair terrein, nadat ze een concessie met specifieke voorwaarden hebben verkregen. Het afvuren van munitie kan enkel na voorafgaand akkoord van de veiligheidsofficier. Voor het schietveld te Helchteren worden, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest betreffende het natuur- en bosbeheer op de militaire domeinen, een aantal preventieve maatregelen uitgevoerd, zoals de aanleg en het onderhoud van brede brandwegen. Bovendien zullen er in de toekomst bijkomende voorwaarden worden opgelegd voor het afvuren van raketten. Het dient de laatste drie dagen vóór het vuren geregend te hebben, minimaal een liter per vierkante meter. De luchtvochtigheidsgraad dient minimaal 60 % te zijn. De windsnelheid moet minder dan vijftien kilometer per uur bedragen. Het vuren dient plaats te vinden vóór 10 uur 30 om er voor te zorgen dat er nog ochtenddauw aanwezig is. Een bijkomende brandweerwagen en brandweerploeg zullen aanwezig moeten zijn, zodat er in totaal drie brandweerploegen en –voertuigen ter plaatse zijn.