BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
17 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5674

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Politie - Opleiding "diversiteit en seksuele geaardheid" - Rainbow Cops Belgium vzw - Belgian Pride
________
politie
seksuele minderheid
Myria
beroepsopleiding
officiŽle statistiek
Unia
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
________
17/2/2012Verzending vraag
25/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5674 d.d. 17 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) heeft vanaf 2011 een contract van onbepaalde duur met de federale politie voor het geven van diversiteitsopleidingen. Meer in het bijzonder geeft het CGKR een vorming "Diversiteit en seksuele geaardheid" aan politiemensen.

Binnen de politie werd de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Rainbow Cops Belgium opgericht. Die groepeert holebi's en transgenders bij de geÔntegreerde politie. De minister heeft haar steun toegezegd aan "de verdere uitbouw" van de vereniging. Door de Rainbow Cops-leden te verbieden om tijdens de Belgian Pride in uniform mee op te stappen, heeft ze daartoe onlangs geen hoopgevend signaal gegeven

1) Hoeveel mannelijke, respectievelijk vrouwelijke politieagenten hebben de opleiding "Diversiteit en seksuele geaardheid" jaarlijks effectief gevolgd in de periode 2009-2011?

2) Is deze opleiding louter op vrijwillige basis te volgen?

Zo ja, bereikt ze dan de mensen die ze moet bereiken? Hoe kan dit aangetoond worden op basis van de deelnamecijfers? Zo neen, zal de minister de opleiding verplicht maken en voor welke concrete functies? Zal zij een voorbeeld nemen aan de praktijk bij de Antwerpse politie, waar de leden een verplichte meerdaagse opleiding inzake diversiteit krijgen, waarvan ťťn dag in het Roze Huis?

3) Op welke concrete manier zal de minister Rainbow Cops Belgium "steunen bij de verdere uitbouw"? Zal zij financiŽle middelen toekennen aan de vereniging? Zo ja, hoeveel? Hoeveel vrouwelijke, respectievelijk mannelijke leden telt de vereniging intussen?

4) Is de minister van plan bij haar verbod te blijven dat de leden van Rainbow Cops Belgium niet in uniform mogen deelnemen aan de Belgian Pride? Laat zij hier een kans liggen om aan te tonen dat de politie helemaal niet zo'n homonegatief bastion is als vaak wordt aangenomen? Zou dergelijke deelname in uniform er volgens haar toe kunnen bijdragen dat de drempel voor aangifte van geweld te verlaagt en dat aan potentiŽle gaybashers een signaal wordt gegeven dat ze niet hoeven te rekenen op begrip van de politie? Is zij van plan de politie met een infostand in de Rainbow Village te laten staan op de dag van de Belgian Pride?

Antwoord ontvangen op 25 juli 2012 :

Vraag 1

Binnen de politie worden inzake diversiteit verscheidene voortgezette opleidingen aangeboden. Die opleidingen worden georganiseerd door de politiescholen in samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.  

Zo kunnen de personeelsleden onder meer de opleiding “Diversiteit en de holebi-thematiek” volgen. In de periode 2009 – maart 2012 hebben zich 115 personeelsleden, 66 mannen en 49 vrouwen, voor die opleiding ingeschreven.  

Vraag 2

De voortgezette opleidingen, zoals de opleiding “Diversiteit en de holebi-thematiek”, worden opengesteld voor alle personeelsleden. Het voorstel om de opleiding te volgen kan uitgaan van het personeelslid zelf (mits goedkeuring van zijn/haar overste) of van de overste.  

Er valt bovendien aan te stippen dat de aspecten diversiteit en seksuele geaardheid ook in het raam van de basisopleidingen van de politieambtenaren worden behandeld. 

Vraag 3

Wat de werking van de VZW Rainbow Cops Belgium betreft, kan de vereniging rekenen op een nauwe samenwerking met de Dienst voor gelijkheid en diversiteit van de Federale Politie. 

Daarnaast zou aan de vereniging, op aanvraag, een financiële ondersteuning kunnen worden toegekend. 

Volgens de voorzitter telt de vereniging ondertussen een 30-tal leden, waaronder 3 à 4 vrouwen. 

Vraag 4

De basisuitrusting van de politie mag in principe enkel worden gedragen tijdens de uitoefening van de dienst en het woon-werkverkeer, met respect voor de reglementaire voorschriften en volgens de richtlijnen van de functionele oversten. 

De korpschef, de commissaris-generaal of de directeur-generaal kan eventueel het dragen van de basisuitrusting in andere gevallen toelaten zoals bijvoorbeeld bij het huwelijk van een personeelslid. 

Het lijkt mij evenwel niet aangewezen dat een politieambtenaar in uniform als manifestant deelneemt aan de Gay Pride of soortgelijke evenementen. De deelname aan een dergelijk evenement houdt immers in dat de politieambtenaar, voor de duur van het evenement, de schijn van onpartijdigheid verliest. Aldus zou hij bij eventuele tegenmanifestaties hoe dan ook niet in zijn hoedanigheid van politieambtenaar mogen optreden, wat een geüniformeerde politieambtenaar in een onmogelijke positie zou plaatsen.