BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
17 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5670

de CÚcile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe Desiro- treinstellen - Homologatie - Lijnen naar het Groothertogdom Luxemburg -
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
spoorwegnet
voertuig op rails
grensoverschrijdend vervoer
Luxemburg
________
17/2/2012Verzending vraag
19/9/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5670 d.d. 17 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Zoals u weet heeft de NMBS Desiro-treinstellen besteld bij de firma Siemens; ze zullen zeer binnenkort worden ingezet.

Dat materieel is van strategisch belang voor de exploitatie van de grensoverschrijdende lijnen in het zuiden van Luxemburg. De nieuwe treinstellen zouden op de Athus-Maaslijn richting Groothertogdom worden ingezet en het als lokale treinen vooral mogelijk maken op lijn 162 zonder overstappen de stad Luxemburg te bereiken. Aldus kan ook de momenteel gebrekkige dienstverlening op die lijn worden verbeterd.

Het huidige materieel volstaat niet om de forensen die dagelijks in groten getale naar Luxemburg sporen een redelijk reiscomfort aan te bieden. De huidige treinstellen zijn weinig doeltreffend voor de plaatselijke dienstverlening (remtijd, slippen in de herfst,...)

As ik goed ben ingelicht, is begin februari 2012 een treinstel bij een proefrit van Charleroi naar Athus om zijn as gedraaid. Dat voorval voedt de geruchtenmolen.

Ik zou dus graag vernemen of dat materieel op de geplande datum in dienst wordt genomen. Vooral de homologatie door Luxemburg baart me zorgen.

Kunt u preciseren hoeveel treinstellen de NMBS van plan is in te zetten op respectievelijk de lijn Athus-Maaslijn en op lijná162?

Antwoord ontvangen op 19 september 2012 :

Vooreerst is het nuttig eraan te herinneren wat "kop maken", zoals dat in het spoorwegjargon heet, betekent. Dat is een volkomen normale handeling die erin bestaat de rijrichting van de trein aan het eind van de lijn om te keren. 

De homologatie van de tweespanningsstellen MR08 op het Infrabelnet is sinds half april beëindigd. Tot nu toe heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 8 stellen in ontvangst genomen. Deze worden gebruikt om enerzijds de eerste commerciële trajecten (Athus-Meuse, Braine-l’Alleud, Aalst, Nijvel – Antwerpen, Charleroi – Erquelinnes), en anderzijds de vorming van het besturings-, onderhouds- en begeleidend personeel te verzekeren. De testen wat betreft de weerstand en de vorming van het personeel monopoliseren de meeste van deze stellen, waardoor ze momenteel niet massaal in de commerciële dienstverlening kunnen opgenomen worden.

Wat de Luxemburgse homologatie betreft tegen eind 2013, datum waarop ETCS in dienst zal zijn op het Luxemburgse spoornet. De MR 080 zijn inderdaad uitgerust met de ETCS systemen met geactiveerde functie TBL1+, - vandaag de modernste systemen - maar zonder het Luxemburgse systeem MEMOR2+, dat tegen eind 2016 dient te verdwijnen. 

Dit dossier illustreert duidelijk de noodzaak voor een interoperabel veiligheidssysteem. Bij gebrek aan een dergelijk systeem, zal een met de CFL overeengekomen aanpassing van de dienst het mogelijk maken verder een verbinding met Luxemburg te kunnen aanbieden.